W Wielki Czwartek Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa. W imieniu wszystkich parafian życzenia Księdzu Proboszczowi złożył Przewodniczący Rady Parafialnej Sebastian Szczepek.

Pan Jezus w ciemnicy