Wielki Czwartek to dzień w którym Jezus zostaje aresztowany i zamknięty w więzieniu. Przebywa tam od czwartkowego wieczoru do piątkowego poranka. Również w tym dniu Jezus ustanawia Eucharystię. Razem z Uczniami spożywają „Ostatnią Wieczerzę”.
W Wielki Czwartek w katedrze ma miejsce tzw Msza Krzyżma. Również dziś swoje święto obchodzą Kapłani.
W naszej świątyni przedstawiciele złożyli kwiaty na ręce księdza Proboszcza. Pamiętali także o Kapłanach którzy są nieobecni oraz o tych którzy prowadzili naszą owczarnię do Chrystusa a odeszli do wieczności.

 

wt 002 (Kopiowanie) wt 013 (Kopiowanie) wt 023 (Kopiowanie) wt 033 (Kopiowanie) wt 037 (Kopiowanie) wt 046 (Kopiowanie) wt 051 (Kopiowanie) wt 053 (Kopiowanie) wt 057 (Kopiowanie) wt 066 (Kopiowanie) wt 075 (Kopiowanie) wt 084 (Kopiowanie) wt 090 (Kopiowanie) wt 094 (Kopiowanie) wt 097 (Kopiowanie) wt 100 (Kopiowanie) wt 101 (Kopiowanie) wt 108 (Kopiowanie) wt 120 (Kopiowanie) wt 124 (Kopiowanie) wt 128 (Kopiowanie) wt 129 wt 132 (Kopiowanie) wt 133 (Kopiowanie) wt 136 (Kopiowanie) wt 138 (Kopiowanie) wt 139 (Kopiowanie) wt 141 (Kopiowanie)