Renowację Misji Świętych przeprowadził ks. Paweł Bryś, saletyn. W naukach nawiązał do tematyki ubiegłorocznych Misji akcentując nacisk na potrzebę modlitwy. Ciekawym wydarzeniem było odnowienie przysięgi małżeńskiej.