W dniach 15-17.03.br odbyły się rekolekcje dla członków PZC, w których wzięły udział przedstawicielki naszego parafialnego oddziału. Tegoroczne rekolekcje prowadził ks. prof. Paweł Bortkiewicz, a hasłem były słowa Jana Pawła II z pielgrzymki sprzed 40 lat: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi…”.