IMG_0035W piątek, 20.03.2015 miała miejsce w naszej parafii 'nietypowa' Droga Krzyżowa, została bowiem odprawiona w plenerze. Podczas tego nabożeństwa jego uczestnicy mogli, symbolicznie krocząc za Zbawicielem, nieść krzyż, a w ten sposób próbować wczuć się w to, co Pan Jezus przeżył w finalnym akcie odkupienia ludzkości. Pierwsza stacja pod Krzyżem Misyjnym obok kościoła parafialnego i ostatnia na cmentarzu jakby klamra spinały pokonywany odcinek drogi, odzwierciedlając nasze życie zapoczątkowane na Chrzcie św. i mające swój kres, w ziemskim wymiarze, w grobie. Rozważania przy odpowiednich stacjach prezentowali przedstawiciele różnych stanów, grup parafialnych. Również krzyż przez kolejne odcinki nieśli parafianie odnośnie do pełnionej funkcji, wieku. Ostatnia stacja została ustalona przy krzyżu na cmentarzu parafialnym, przy grobie naszego długoletniego proboszcza, ś.p. ks. Józefa Trzeciaka.

Zdjęcia z wydarzenia w Galerii.