1 Przeżywamy dziś drugi dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Niech Boża miłość i Boży pokój napełnia nasze serca. Nie będzie to czas wspólnych radosnych rodzinnych spotkań świątecznych.

2 W środę pół godziny przed Mszą św. nabożeństwo do Matki Bożej  Częstochowskiej.

3 W PIĄTEK NABOŻEŃSTWO DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA. O godz. 17.00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i osobista półgodzinna  Adoracja Pana Jezusa w ciszy. O godz.17.30 nabożeństwo prowadzone przez kapłana i Msza święta.

4 W najbliższą niedzielę będziemy przeżywać Święto Bożego Miłosierdzia. Pan Jezus powiedział: Pragnę – aby Święto Miłosierdzia było ucieczką  i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski, niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat. Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest Święto Miłosierdzia. Jeżeli nie uwielbią Miłosierdzia Bożego – zginą na wieki. Nie znajdzie żadna dusza uspokojenia – powiedział Pan Jezus – dopóki się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego i dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy  ma być Świętem Miłosierdzia. Piętnaście minut przed każdą Mszą świętą odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia zawierzając siebie i całą parafię Bożemu Miłosierdziu. Zachęcam, aby na Mszę świętą przyjść 15 minut wcześniej, aby wspólnie razem odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Jest to również święto Caritas. Bardzo dziękuję paniom z naszego parafialnego Koła Caritas za całoroczną pracę na rzecz potrzebujących.

5 WSPÓLNIE PRZEŻYLIŚMY CZAS WIELKIEGO POSTU A W NIM CZAS TRIDUUM PASCHALNEGO I WIELKIEJ NIEDZIELI. Był to czas intensywnego wysiłku duchowego i fizycznego. Bez symboli i znaków podkreślających istotę tych dni trudno by było w pełni przeżyć te zbawcze wydarzenia. Dlatego z serca pragnę podziękować Wam za wszelkie prace i     posługi w czasie Wielkiego Tygodnia.

Z SERCA DZIĘKUJĘ:

– ks. Antoniemu i klerykowi Jakubowi za pomoc duszpasterską

 – Panom z Rady Parafialnej Antoniemu Pasternak, Piotrowi Szczepan, Robertowi Materna, Krzysztofowi Lassota z synem, Grzegorzowi Borowiec, Ryszardowi Ćwiok, Pawłowi Jakóbskiemu, Janowi Jucha za złożenie konstrukcji Ciemnicy i Grobu.

– Pani Anecie Jakóbskiej za piękną dekorację Ciemnicy, Bożego Grobu i Ołtarza głównego.

– Panu Piotrowi Barć za troskę o iluminację i nagłośnienie

– Różom Różańcowym za modlitewne czuwanie przy Ciemnicy i Bożym Grobie  w wyznaczonych godzinach.

– naszej młodzieży zrzeszonej w KSM- ie za przygotowanie i przeprowadzenie czuwania modlitewnego w Wielki Piątek przy Grobie Pańskim.

– Różom Różańcowym za przygotowanie i poniesienie w procesji rezurekcyjnej obrazów i świec oraz za przygotowanie i poniesienie w procesji rezurekcyjnej sztandarów oraz baldachimu.

– STRAŻAKOM za straż przy Bożym Grobie i posługę w Wielki Piątek, Wielką Sobotę i Niedzielę Wielkanocną.

 – wszystkim, którzy czytali czytania, śpiewali psalmy, objaśniali komentarzem poszczególne wydarzenia zbawcze.

 – Panu organiście Janowi za piękne opracowanie muzycznej strony Liturgii Wielkiego Tygodnia.

 – Ministrantom za funkcje liturgiczne w czasie Triduum Paschalnego 

 – Panu szafarzowi za liturgiczną posługę.

 – Wszystkim, którzy złożyli ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.

 – Panu Kościelnemu za czuwanie nad organizacją pracy

 – Panu Józefowi Pasternak za ustawienie bicia dzwonów o właściwej porze

 – Za sobotnie wieczorne posprzątanie kościoła rodzinom: Bożenie i Maciejowi Szurlej z synem, Renacie, Jakubowi i Tymotuszowi Wajda, Piotrowi, Darii i Mikołajowi Sczepan, Alicji i Justynie Lonc, Ilonie Pietrzyk. Grupa sprzątająca złożyła ofiarę 50 na środki czystości.

6 DZIĘKUJĘ: WAM TU OBECNYM i WSZYSTKIM PARAFIANOM, ZA WASZE PIĘKNE ŚWIADECTWO WIARY, ZA WASZ UDZIAŁ W OBRZĘDACH TRIDUM PASCHALNEGO, WIELKIEGO CZWARTKU, PIĄTKU, SOBOTY I NIEDZIELI ZMARTWYCHWSTANIA, ZA WASZĄ ADORACJĘ I MODLITWĘ PRZY CIEMNICY I BOŻYM GROBIE ORAZ ZA ZŁOŻONE OFIARY. Tym podziękowaniem obejmuję wszystkich, którzy uczynili jakiekolwiek dobro. Niech Boże błogosławieństwo i opieka Matki Bożej będzie dla Was najlepszą nagrodą.

7 Dziękuję młodzieży bierzmowanej z klasy 8 S.P. i 3 klasy Gimnazjum za dar ołtarza – nowy Paschał.

8 Troskę o czystość świątyni w najbliższą sobotę powierzamy rodzinom z Przylaska z pod Wyciągu: Dudek, Dudek, Piela, Kędzior, Skoczylas, Piela.

9 Na adres naszej parafii otrzymaliśmy wiele życzeń świątecznych od różnych instytucji kościelnych i świeckich. Te życzenia przekazuję całej parafii. Serdecznie za nie dziękujemy.

10 Wszystkim życzę spokojnego świętowania w gronie rodziny i znajomych – Wesołych Świąt.