1 W dzisiejszą niedzielę obchodzimy 104 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Polecamy Panu Bogu wszystkich, którzy z różnych przyczyn musieli opuścić swój rodzinny kraj. Niech Boża opieka towarzyszy wszystkim przebywającym poza granicami swojej Ojczyzny.
2 W ŚRODĘ po porannej Mszy św. nabożeństwo do M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ.
3 W ŚRODĘ będziemy przeżywać Dzień Judaizmu pod hasłem „Pokój.Pokój dalekim i bliskim”
4 W CZWARTEK rozpoczniemy TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN. Myślą przewodnią tego tygodnia modlitw są słowa zaczerpnięte z księgi Wyjścia: „ Prawica Twoja wsławiła się mocą”.
5 W PIĄTEK po Mszy świętej nabożeństwo do BOŻEGO MIŁOSIERDZIA. Po porannej Mszy św. odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Będzie chwila osobistej Adoracji przed Najświętszym Sakramentem do godz. 08.30.
6 W PIĄTEK nasza Diecezja będzie przeżywać Uroczystość ku czci swojego Patrona – św. Józefa Sebastiana Pelczara – biskupa. Przez Jego wstawiennictwo będziemy polecać Panu Bogu całą naszą Diecezję. W tym dniu, ze względu na uroczystość nie obowiązuje w naszej diecezji post od pokarmów mięsnych.
7 W NIEDZIELĘ przypada dzień Babci i Dziadka. Pamiętajmy o naszych babciach i dziadkach żyjących i zmarłych. Będziemy ich polecać Bożej opiece i Bożemu Miłosierdziu.
8 W niedzielę będzie spotkanie opłatkowe na plebanii dla Rady Parafialnej o godz. 16.00.
9 Dziękuję za udział w piątkowej parafialnej Adoracji Najświętszego Sakramentu.
10 Dziękuję za złożoną ofiarę na rzecz prac parafialnych.
11 Za troskę o czystość naszej świątyni dziękuję paniom: Marii Kołodziej, Wiesławie Kabala, Jolancie Wnęk,  Angelice Możdzeń. Grupa sprzątająca złożyła ofiarę 80 zł. na cele parafialne zaś rodzina Agnieszka i Paweł Kawa 70 zł.
12 Troskę o czystość naszej świątyni w najbliższą sobotę powierzamy rodzinom: Salach, Salach, Piecuch, Choma, Urban koło Galicji.
13 Początkiem tygodnia zadzwonił ks. Proboszcz z Blizianki informując iż w jego parafii spalił się dom. W czasie pożaru rodzina utraciła cały swój majątek. Ks. Proboszcz prosił o wsparcie finansowe dla tej rodziny. Dlatego też w najbliższą niedzielę po Mszach świętych będzie zbierana ofiara do puszek na rzecz pogorzelców. Wesprzyjmy tę rodzinę dotkniętą nieszczęściem. Proszę, aby panie z Caritas przeprowadziły Zbiórkę.
 14 W ciągu tygodnia wszystkie Msze święte rano o godz.07.30.
15 WIZYTA DUSZPASTERSKA
a) PONIEDZIAŁEK – od 14.45. Prawa strona w kierunku Czudca. Od pana Antoniego Marcinowskiego do pana Józefa Proksy.
b) WTOREK – od 14. 45. Od Bud babickich z góry, od rodzin Duliński, Ficek na dół do rodziny Natalii i Grzegorza Pokrywka.
c) ŚRODA – od 14. 45. Lewa strona w kierunku Czudca. Od rodzin Łętowski, Pietrzyk do rodziny Urban koło Galicji.
d) CZWARTEK – od 14.00. Od rodzin Brzuszek, Moskwa wzdłuż głównej drogi do skrętu na Lubenię następnie za torami rodziny Wiater , Kulig, Kozik, Borowiec.
e) PIĄTEK – od 14.00 od pana Wiesława Wójcik, domy za torami do pani Barbary Wójcik.
f) SOBOTA – od 08.30. DZIAŁY – od rodzin Kielar, Niedziałek do końca Działów.
16 Zachęcam do pogłębiania wiary przez czytania prasy katolickiej wyłożonej pod chórem.
17 Wszystkim życzę spokojnego tygodnia pod okiem Bożej Opatrzności.