1 Przeżywane dziś Święto Chrztu Pańskiego kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia.

2 W wtorek w Domu Ludowym w Babicy w godzinach 10.00 – 17.00 będą rozdawane kody oraz worki na odpady komunalne dla mieszkańców Babicy. Również w tym samym dniu w Domu Ludowym w Wyżne w godzinach 10.00 – 17.00 będą rozdawane kody oraz worki na odpady komunalne dla mieszkańców Wyżne. Informacja wywieszona jest w gablocie parafialnej.

3 W ŚRODĘ po porannej Mszy św. nabożeństwo do M. B. Częstochowskiej.

4 W PIĄTEK po Mszy świętej nabożeństwo do BOŻEGO MIŁOSIERDZIA. Po porannej Mszy    św. odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Będzie chwila osobistej Adoracji przed    Najświętszym Sakramentem do godz. 08.30.

 5 Od najbliższego PIĄTKU (18 do 25 stycznia)  będziemy przeżywać w Kościele Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Hasłem przewodnim  tego Tygodnia są słowa z Księgi Powtórzonego Prawa: Dąż do sprawiedliwości.

6 W SOBOTĘ nasza Diecezja będzie przeżywać Uroczystość ku czci swojego Patrona – św. Józefa  Sebastiana Pelczara – biskupa. Przez Jego wstawiennictwo będziemy polecać Panu Bogu całą naszą Diecezję.

7 Za wczorajszą troskę o czystość kościoła dziękuję rodzinom: Beacie i Ryszardowi Wiater, Grażynie Miazga z córką, Annie Kozik, Małgorzacie i Pawłowi Borowiec. Rodziny sprzątające złożyły ofiarę 40 zł.,

8 Troskę o czystość świątyni w najbliższą sobotę powierzamy rodzinom: Grzebyk, Łętowski, Pietrzk, Pietrzyk, Jakóbowicz, Grzesik.

9 Dziękuję za ofiarę na rzecz prac parafialnych.

10 W ciągu tygodnia wszystkie Msze święte rano o godz.07.30.

11 WIZYTA DUSZPASTERSKA

a) PONIEDZIAŁEK – od 14.00. Prawa strona w kierunku Czudca. Od rodziny Kokot do rodziny Szmigiel.

b) WTOREK – 14.45. Prawa strona w kierunku Czudca. Od rodziny Marcinowski do rodziny Proksa.

c) ŚRODA– od 14.45. Od rodzin Wilk, Pokrywka, Rybak potem z góry od rodzin Duliński Ficek na dół domy koło DPS do rodzin Piórek, Boho.

d) CZWARTEK – od 14.00. Lewa strona w kierunku Czudca. Od rodzin Grzebyk, Łętowski, Pietrzyk do rodziny Urban koło Galicji.

e) PIĄTEK – od 14.00 Od rodzin Brzuszek, Moskwa wzdłuż głównej drogi do skrętu na Lubenię następnie za torami rodziny Wiater , Kulig, Kozik, Borowiec.

f) SOBOTA – od 08.30. Od rodziny Wiesława Wójcik, domy za torami do rodziny Barbary Wójcik.

12 Wszystkim życzę spokojnego tygodnia w mocy Bożego Ducha.