1 Przeżywane dziś Święto Chrztu Pańskiego kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia.
2 W ŚRODĘ po porannej Mszy św. nabożeństwo do M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ.
3 W PIĄTEK w naszej parafii będzie całodzienna Adoracja Najświętszego  Sakramentu. Po Mszy św. o godz. 07.30 będzie wystawienie Najświętszego  Sakramentu i osobista Adoracja w ciszy do godz. 15.00. O godz. 15.00 odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i zakończymy Adorację. Serdecznie zapraszam do kościoła na chwilę osobistej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. O szczególny dyżur modlitewny proszę Róże Różańcowe. Godziny adorujących Róż wywieszone są na drzwiach kościoła.  
4 W PIĄTEK NABOŻEŃSTWO DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA połączone będzie z Adoracją.
5 Ofiara z przyszłej 2 niedzieli miesiąca będzie przeznaczona na prace parafialne.
6 Za troskę o czystość naszej świątyni dziękuję paniom i panom: Jolancie Śnieżek, Bożenie Kozik, Monice Kozik, Pawłowi Górka, Adamowi i Marioli Górka, Janowi Machowskiemu. Grupa sprzątająca złożyła ofiarę  120 zł. na cele parafialne.
7 Troskę o czystość naszej świątyni w najbliższą sobotę powierzamy rodzinom: Pasternak, Kabala, Kawa, Wnęk, Możdżeń.
8 W ciągu tygodnia wszystkie Msze święte rano o godz.07.30.
9  W niedzielę 14 stycznia 2018 roku w Czudcu po Mszy św. o godz. 11.30 odbędzie się Koncert kolęd w wykonaniu zespołu Szafranowe Nutki.
10 W dniu 9 stycznia b.r. (wtorek), w Domu Ludowym w Babicy w godzinach 10.00 – 16.00 będą rozdawane kody oraz worki na odpady komunalne.
11 WIZYTA DUSZPASTERSKA
a) PONIEDZIAŁEK – od 14.45. Prawa strona w kierunku Czudca. Od p. Tadeusza Wójcik do p. Stanisława Prędkiego.
b) WTOREK – od 14. 45. Prawa strona w kierunku Czudca. Od p. Zdzisława Wójcika z Olszyn do p. Bogusławy Saneckiej.
c) ŚRODA – od 14. 45. Prawa strona w kierunku Czudca. Od p. Witolda Urban do Barbary Rajzauer.
d) CZWARTEK – od 14.00 Prawa strona w kierunku Czudca. Od pana Jana Krok do pana Jana Jucha.
e) PIĄTEK – od 15.10 Prawa strona w kierunku Czudca. Od pana Jana Kokot do pana Marka Szmigiel.
f) SOBOTA – od 08.30. DZIAŁY – od rodziny Rataj do braci Popek.
12 Zachęcam do pogłębiania wiary przez czytania prasy katolickiej wyłożonej pod chórem.
13 Wszystkim życzę spokojnego tygodnia pod okiem Bożej Opatrzności.

CAŁODZIENNA ADORACJA PANA JEZUSA W PIĄTEK

12 STYCZNIA 2018 roku

Od godziny 08.00. – do godziny 15.00

08.00 – 08.30 WSZYSCY CHĘTNI

08.30 – 09.00 RÓŻA P. JANINY WRÓBEL

09.00 – 09.30 RÓŻA P. JÓZEFA PASTERNAK

09.30 – 10.00 RÓŻA P. ZOFII PISKADŁO

10.00 – 10.30 RÓŻA P. STANISŁAWA DRĄŻKA

10.30 – 11.00 RÓŻA P. HELENY KULIG

11.00 – 11.30 RÓŻA P. TADEUSZA MAC

11.30 – 12.00 RÓŻA P. ADELI WÓJCIK

11.30 – 12.00 RÓŻA P. ZOFII PRZYBYŁA

12.00 – 12.30 RÓŻA P. MARIANA PSZONKI

12.30 – 13.00 RÓŻA P. JADWIGI PAPCIAK

13.00 – 13.30 RÓŻA P. ZOFII MATERNA

13.30 – 14.00 RÓŻA P. JÓZEFA KUCAB

14.00 – 14.30 RÓŻA P. DANUTY SZURLEJ

14.30 – 15.00 RÓŻA P. MARII RATAJ

14.30 – 15.00 WSZYSCY CHĘTNI