1 Dzisiejsza uroczystość Objawienia Pańskiego jest dniem modlitwy w intencji Misji. Ofiara zostanie przekazana na dzieło misyjne kościoła. Dziś przypada 34 rocznica konsekracji biskupiej ks. Biskupa Kazimierza Górnego i 31 rocznica konsekracji biskupiej ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego. W modlitwie będziemy polecamy Panu Bogu pasterzy naszej diecezji.

2 W ŚRODĘ po porannej Mszy św. nabożeństwo do M. B. Częstochowskiej.

3 W PIĄTEK w naszej parafii będzie całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. o godz. 07.30 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i osobista Adoracja w ciszy do godz. 15.00. O godz. 15.00 odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i zakończymy Adorację.  Serdecznie zapraszam do kościoła na chwilę osobistej modlitwy przed Najświętszym  sakramentem. O szczególny dyżur modlitewny proszę Róże Różańcowe. Godziny adorujących Róż wywieszone są na drzwiach kościoła. W PIĄTEK NABOŻEŃSTWO DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA połączone będzie z Adoracją.

 4 W najbliższą niedzielę przypada Święto Chrztu Pańskiego. Kończy się liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Jednakże choinki, szopka betlejemska i śpiew kolęd trwa do 2 lutego.

5 Ofiara z przyszłej 2 niedzieli miesiąca będzie przeznaczona na prace parafialne.

6 Za wczorajszą troskę o czystość kościoła dziękuję rodzinom: Annie Ruszała, Marii Krok, Małgorzacie Gargaś, Janinie Kucharzyk, Iwonie Bałchan. Rodziny sprzątające złożyły ofiarę  50 zł., panie Anna Stefanowicz 30 zł., Janina Rusinek 20 zł.

7 Troskę o czystość świątyni w najbliższą sobotę powierzamy rodzinom z za torów: Wiater, Miazga, Kozik, Borowiec.

8 W ciągu tygodnia wszystkie Msze święte rano o godz.07.30.

9 W dniu15 stycznia b.r. (wtorek), w Domu Ludowym w Babicy w godzinach 10.00 – 17.00 będą rozdawane kody oraz worki na odpady komunalne dla mieszkańców Babicy. Również w tym samym dniu w Domu Ludowym w Wyżne w godzinach 10.00 – 17.00 będą rozdawane kody oraz worki na odpady komunalne dla mieszkańców Wyżne. Informacja wywieszona jest w gablocie parafialnej.

10 Za odśnieżenie placu kościelnego po obfitych opadach śniegu dziękuję p. Jackowi Szurlej i jego synowi Piotrowi Szurlej.

11 WIZYTA DUSZPASTERSKA

a) PONIEDZIAŁEK – od 14.00. Prawa strona w kierunku Czudca. Od p. Krzysztofa Adamskiego do pana  Zbigniewa Zająca.

b) WTOREK – 14.45. Prawa strona w kierunku Czudca. Od p. Tadeusza Wójcikdo p. Stanisława Prędkiego.

c) ŚRODA– od 14.45. Prawa strona w kierunku Czudca. Od p. Zdzisława Wójcikaz Olszyn do p. Bogusławy Saneckiej.

d) CZWARTEK – od 14.00. Prawa strona w kierunku Czudca. Od p. Witolda Urban do Barbary Rajzauer.

e ) PIĄTEK – od 15.10 Prawa strona w kierunku Czudca. Od pana Jana Krok do pana Jana Jucha.

f) SOBOTA – od 08.30. DZIAŁY – od rodziny Kielar, Pokrywka do końca

12 Wszystkim życzę spokojnego tygodnia w mocy Bożego Ducha.