1 Przeżywamy dziś drugi dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
2 W środę pół godziny przed Mszą św. nabożeństwo do Matki Bożej  Częstochowskiej.
3 W tym tygodniu będziemy przeżywać: PIERWSZY CZWARTEK, PIERWSZY PIĄTEK, PIERWSZĄ SOBOTĘ MIESIĄCA.
a) w Pierwszy Czwartek nabożeństwo w intencji POWOŁAŃ do Służby Bożej.
b) w Pierwszy Piątek uczcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa. Będzie również Msza św. o 07.30. Od godz. 08.30 nawiedzę chorych z posługą sakramentalną. Spowiedz w Pierwszy Piątek rano od godz. 07. 00, wieczorem od godz. 16.30. do 17.30, ponieważ o 17.30 jest nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.W piątek  o godz. 17.00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i osobista półgodzinna  Adoracja Pana Jezusa w ciszy. O godz. 17.30 będzie Koronka do Bożego Miłosierdzia, Litania do Serca Pana Jezusa.
c) w Pierwszą Sobotę uczcimy Niepokalane Serce Matki Bożej. Nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót Miesiąca. Pół godziny przed Mszą św. odmówimy różaniec wynagradzający, za obelgi uczynione Niepokalanemu Sercu N.M.P.
d) w niedzielę na Mszy na Mszy św. o godzinie 09.00 będzie zmiana tajemnic różańcowych.
4 W niedzielę ofiara będzie przeznaczona na rzecz prac parafialnych.
5 W najbliższą niedzielę będziemy przeżywać Święto Bożego Miłosierdzia. Pan Jezus powiedział: Pragnę – aby Święto Miłosierdzia było ucieczką  i schronieniem dla wszystkich dusz, a  szczególnie dla biednych grzeszników. Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski, niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat. Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest Święto Miłosierdzia. Jeżeli nie uwielbią Miłosierdzia Bożego – zginą na wieki. Nie znajdzie żadna dusza uspokojenia – powiedział Pan Jezus – dopóki się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego i dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy  ma być Świętem Miłosierdzia. Piętnaście minut przed każdą Mszą świętą odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia zawierzając siebie i całą parafię Bożemu Miłosierdziu.
6 WSPÓLNIE PRZEŻYLIŚMY CZAS WIELKIEGO POSTU A W NIM CZAS TRIDUUM PASCHALNEGO I WIELKIEJ NIEDZIELI. Był to czas intensywnego wysiłku duchowego i fizycznego. Bez symboli i znaków podkreślających istotę tych dni trudno by było w pełni przeżyć te zbawcze wydarzenia. Dlatego z serca pragnę podziękować Wam za wszelkie prace i posługi w czasie Wielkiego Tygodnia. Z SERCA DZIĘKUJĘ:        
– Panom z Rady Parafialnej  oraz pozostałym parafianom za złożenie konstrukcji Ciemnicy i Grobu.
– Pani Anecie Jakóbskiej za piękną dekorację Ciemnicy i Bożego Grobu.
– Panu Piotrowi Barć za troskę o iluminację i nagłośnienie
– Różom Różańcowym za modlitewne czuwanie przy Ciemnicy i Bożym Grobie  w wyznaczonych godzinach.
– naszej młodzieży zrzeszonej w KSM-ie za przygotowanie i przeprowadzenie czuwania modlitewnego w Wielki Piątek przy Grobie Pańskim.
– Różom Różańcowym za przygotowanie i poniesienie w procesji  rezurekcyjnej obrazów i świec oraz za przygotowanie i poniesienie w procesji rezurekcyjnej sztandarów oraz baldachimu.
– STRAŻAKOM za straż przy Bożym Grobie i posługę w Wielki Piątek, Wielką Sobotę i Niedzielę Wielkanocną.
– wszystkim, którzy czytali czytania, śpiewali psalmy, objaśniali komentarzem poszczególne wydarzenia zbawcze.
– Panu organiście Janowi za piękne opracowanie muzycznej strony Liturgii Wielkiego Tygodnia.
– Ministrantom za funkcje liturgiczne w czasie Triduum Paschalnego 
– Panu szafarzowi za liturgiczną posługę.
– Wszystkim, którzy złożyli ofiary na kwiaty do Bożego Grobu. Jeszcze Róża p. Mariana Pszonki złożyła ofiarę 100 zł. na kwiaty do Bożego grobu. 
– Panu Kościelnemu za czuwanie nad organizacją pracy
– Panu Józefowi Pasternak za ustawienie bicia dzwonów o właściwej porze
– Za sobotnie wieczorne posprzątanie kościoła rodzinom: Bożenie i Maciejowi Szurlej, Renacie, Jakubowi i Tymotuszowi Wajda, Piotrowi i Mikołajowi Sczepan, Alicji Lonc, Ilonie Pietrzyk. Grupa sprzątająca złożyła ofiarę 100 zł., p. Czesława Szurlej 20 zł. na potrzeby parafii.
6 DZIĘKUJĘ: – WAM TU OBECNYM i WSZYSTKIM PARAFIANOM, ZA WASZE PIĘKNE ŚWIADECTWO WIARY, ZA WASZ UDZIAŁ W OBRZĘDACH TRIDUUM PASCHALNEGO, WIELKIEGO CZWARTKU, PIĄTKU, SOBOTY I NIEDZIELI ZMARTWYCHWSTANIA, ZA WASZĄ ADORACJĘ I MODLITWĘ PRZY CIEMNICY I BOŻYM GROBIE ORAZ ZA ZŁOŻONE OFIARY. Tym podziękowaniem obejmuję wszystkich, którzy uczynili jakiekolwiek dobro. Niech Boże błogosławieństwo i opieka Matki Bożej będzie dla Was najlepszą nagrodą.
7 Troskę o czystość świątyni w najbliższą sobotę powierzamy rodzinom z Przylaska z pod Wyciągu: Dudek, Dudek, Piela, Kędzior, Skoczylas, Piela.
 8 Za tydzień – w poniedziałek 9 kwietnia wypada przeniesiona UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO. Jest to Dzień Świętości Życia. Na Mszy św. o godz. 18.00 będzie możliwość podjęcia DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO. Zachęcam do włączenia się w modlitewną obronę ludzkiego życia.
9 Na adres naszej parafii otrzymaliśmy wiele życzeń świątecznych od różnych instytucji kościelnych i świeckich za które serdecznie dziękujemy.
10 Wszystkim życzę spokojnego świętowania w gronie rodziny i znajomych –  Wesołych Świąt.