W Niedzielę Palmową miał miejsce obrzęd poświęcenia palm.