Nabożeństwo Fatimskie prowadził i Mszy Św. przewodniczył proboszcz parafii Mała ks. Ryszard Pirga.