Eucharystii przewodniczył ks. dr  Piotr Potyrała, wicedyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej.