Nabożeństwu przewodniczył ks. Witold Wójcik. Tematem wiodącym homilii była propozycja zaangażowania w rozwój relacji dziecięco – matczynej każdego wiernego do Maryi.