Eucharystii i Nabożeństwu przewodniczył ks. Marek Winiarski, referent wydziału katechetycznego Kurii Diecezjalnej.