PONIEDZIAŁEK

07.30 + KATARZYNĘ + WŁADYSŁAWA + ANDRZEJA URBAN

18.00  Msza św. dziękczynna w intencji Janiny i Antoniego Kalisz prośbą o zdrowie, Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej – od wnuków Patryka i Mateusza

       Poza parafią: + Stanisława Pokrywka – Msza święta gregoriańska (O.F.)   

   Poza parafią: + Zbigniewa Pasternak – od rodziny Stasików (A.D.)

   Poza parafią: + Stanisława Barć – od Artura, Edwarda, Bogdana Molenda (O.J.)

     WTOREK

       18.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Janka

       Poza parafią: + Stanisława Pokrywka – Msza święta gregoriańska (O.F.)   

    Poza parafią: + Antoniego Wilusz – od Dyrekcji Zakładu Instal w Czudcu  (A.D.)

       Poza parafią: +Antoniego Pasternak – od brata Jana z rodziną (O.J.)

ŚRODA

   18.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Katarzyny w 40 rocznicę Urodzin – od rodziców

       Poza parafią: + Stanisława Pokrywka – Msza święta gregoriańska (O.F.)

       Poza parafią: + Mariannę Kielar – od wnuczki (A.D.)

      Poza parafią: + Antoniego Pasternak – od sąsiadów Dralów (O.J.)

CZWARTEK

    18.00 + DANUTĘ BABRAJ – w 5 rocznicę śmierci – od mamy i brata Tadeusza z rodziną

    Poza parafią: + Stanisława Pokrywka – Msza święta gregoriańska (O.F.) 

    Poza parafią: + Tadeusza Mac – od Emilii i Stanisława Mac (A.D.)  

    Poza parafią: + Eugeniusza Łuc – od Pauliny i Dominika Jakóbskich (O.J.)

PIĄTEK

     18.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Piotra Wójcik z okazji 18 rocznicy Urodzin

      Poza parafią+ Stanisława Pokrywka – Msza święta gregoriańska (O.F.)

      Poza parafią: + Wojciecha Choma – od przyjaciół córki i syna (A.D.)

     Poza parafią: + Michała Bardzik – od rodziny Frankowskich (O.J.)

SOBOTA

     18.00 + WŁADYSŁAWA + CZESŁAWĘ BAŁCHAN + KRZYSZTOFA LEWKO

     Poza parafią: + Stanisława Pokrywka – Msza święta gregoriańska (O.F.)

     Poza parafią: + Franciszka Salach –  od Ciotek Marii i Heleny (A.D.)

     Poza parafią: + Bartłomieja Szczepan – od rodziny Jacków (O.J.)

NIEDZIELA

Uroczystość Trójcy Świętej

     07.00 + ANTONIEGO WÓJCIK – od Zofii Górka

   09.00 Masza święta dziękczynna za łaskę zdrowia – od rodziny

     11.00 ZA PARAFIAN

     Poza parafią: + Stanisława Pokrywka – Msza święta gregoriańska (O.F.)

     Poza parafią: + Weronikę Wójcik – od uczestników pogrzebu (A.D.)