PONIEDZIAŁEK

     17.00 + BOGUSŁAWA PTAK – od córki Urszuli

     Poza parafią: + Jana Miazga – w 7 dzień po śmierci – od córki Agaty (A.D.)

WTOREK

      17.00 Msza święta dziękczynna za otrzymane łaski prośbą o dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo dla Anny i Witolda oraz ich dzieci Julii i Ewy

   Poza parafią: + Władysławę Kozik – od wnuka Rafała z rodziną (A.D.)

ŚRODA

   17.00 + STANISŁAWA POKRYWKA –  od Doroty

      Poza parafią: + Krzysztofa Jedziniaka – od chrześnicy Oliwii (A.D.)

     Poza parafią: + Wiesława Czarnik – od kuzynek Krystyny i Bożeny (O.J.)

CZWARTEK

    17.00 W intencji ochrony życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci

     Poza parafią: + Jana Machowskiego – od chrześnicy Agaty (A.D.)

    Poza parafią: + Matyldę Szurlej – od rodziny Nierodów (O.J.)

PIĄTEK

     17.30 Msza święta dziękczynna za otrzymane łaski prośbą o dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo

      Poza parafią: + Stanisława Pokrywka – od rodziny Dulkiewicz i Rozlach (A.D.)

      Poza parafią: + Czesława Kawa – od rodzin Rzepka i Warchoł (O.J.)

SOBOTA

     09.30 + ANTONIEGO PASTERNAK – od wnuczki Natalii i wnuka Artura z rodziną

     Poza parafią: + Michała Bardzik – od Łukasza i dziewczyny Magdaleny (A.D.)

     Poza parafią: + Martę Bąk – od swatowej z Czudca (O.J.)

NIEDZIELA

     08.00 + ZA PARAFIAN

     10.00 + BRONISŁAWĘ + TADEUSZA CUPRYŚ

     15.15 + STANISŁAWA PAŁKA + MARCINA RUSZAŁA

     Poza parafią: + Kazimierę Kulpa – od Piotra i Zofii Urban (A.D.)

     Poza parafią: + Stanisława Sitek – od Zofii (O.J.)