PONIEDZIAŁEK

18.00 W intencji Panu Bogu wiadomej

Poza parafią: + ANTONIEGO RAK – Msza święta gregoriańska

WTOREK

  18.00 + ANIELĘ + JANINĘ + STANISŁAWA SZURLEJ

  Poza parafią: + ANTONIEGO RAK – Msza święta gregoriańska

ŚRODA

  18.00 + BARBARĘ + MARIANA

  Poza parafią: + ANTONIEGO RAK –Msza święta gregoriańska

CZWARTEK

   18.00 + WOJCIECHA CHOMA – od burmistrzów i wójtów z Doliny Strugu

   Poza parafią: + ANTONIEGO RAK – Msza święta gregoriańska

PIĄTEK

   18.00 + ANNĘ SUDACKĄ – od Piotra Niemiec z rodziną

   Poza parafią: + ANTONIEGO RAK – Msza święta gregoriańska

SOBOTA

    18.00 + WŁADYSŁAWĘ + JANA BIDA

    Poza parafią: + ANTONIEGO RAK – Msza święta gregoriańska

    Poza parafią: + HENRYKA DEC – od brata Stanisława

NIEDZIELA

   07.00 + JANA KUCAB – od wnuków Anny i Tomasza

  09.00 O Bożą opiekę i Boże prowadzenie dla Ksawerego – w 1 rocznicę Urodzin

  09.00 + ANTONIEGO RAK – Msza święta gregoriańska

   11.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla BARTŁOMIEJA ŁOJEK – z okazji 40 rocznicy Urodzin

   11.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla SZYMONA BOROWIEC – okazji Urodzin