PONIEDZIAŁEK
18.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla DANUTY w 60 rocznicę Urodzin  – intencja męża i dzieci
18.00 + HELENĘ ZIELIŃSKĄ – od swatów z Sosnowca  – poza parafią
WTOREK
 18.00 + JÓZEFA MUCHA – od Zofii Przybyły
  18.00 +LUDWIKĘ STOCHŁA –  w 7 dzień po śmierci – od Stanisława Flaga z rodzinąpoza parafią
ŚRODA
18.00 + CZESŁAWA PŁODZIEŃ – z okazji Imienin – od siostry Genowefy z mężem
18.00 + ANDRZEJA LASSOTA – w 7 dzień po śmierci – poza parafią
CZWARTEK
18.00 + CZESŁAWA SOLECKIEGO – z okazji Imienin 
18.00 + BOGDANA SKOWRON  – od pracowników firmy Marmax z Zarzecza – poza parafią
PIĄTEK
18.00 + CZESŁAWA PASTERNAK – od żony z rodziną
18.00 + LUDWIKĘ POKRYWKA – od siostrzeńca Janusza z żoną Barbarą – poza parafią
SOBOTA
18.00 Msza św. dziękczynna w 25 rocznicę Ślubu KRYSTYNY i JANUSZA z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo w rodzinie – od dzieci
18.00 + MARIĘ MIAZGA – od Teresy z córkami  – poza parafią
NIEDZIELA
07.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ks. Proboszcza – od rodziny zmarłej Zofii Barlik
09.00 + MARIĘ WÓJCIK – w 3 rocznicę śmierci
09.00 + CZESŁAWA KOZIK – z okazji Imienin od Małgorzaty i Marka Szmigiel z rodziną
11.00 Msza św. dziękczynna w 15 rocznicę Ślubu KATARZYNY i TOMASZA z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo w rodzinie
11.00  ZA PARAFIAN