PONIEDZIAŁEK

     17.00 + + członków z rodzin z Róży M.B. CZĘSTOCHOWSKIEJ

     Poza parafią: + ANTONIEGO PASTERNAK – w 7 dzień po śmierci – od żony

WTOREK

  17.00 + + z rodziny ZIMNYCH i NOWAKÓW

  Poza parafią: + ZOFIĘ + JANA SITEK

ŚRODA

       17.00 + TADEUSZA + JADWIGĘ LASOTA

       Poza parafią: + STANISŁAWA POKRYWKA – w 7 dzień po śmierci – od żony i dzieci

CZWARTEK

      17.00 + MARIANNĘ KIELAR – od rodziny Pelczar z Niechobrza

PIĄTEK

     17.00 + ZBIGNIEWA PASTERNAK – w 8 rocznicę śmierci – od rodziny

     Poza parafią: O zdrowie i potrzebne siły dla Tadeusza i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

SOBOTA

     17.00 + KRZYSZTOFA PASTERNAK – od ciotki Haliny z rodziną

     Poza parafią: ZA PARAFIAN

NIEDZIELA

     07.00 + JANA + JULIĘ CZARNIK + JÓZEFA PSZONKA

     09.00 + ANTONIEGO MAZUR – w 16 rocznicę śmierci

     11.00 +KAZIMIERZA RUSINEK – w 7 rocznicę śmierci

     Poza parafią: ZA PARAFIAN