PONIEDZIAŁEK

Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski

07.00 ZA PARAFIAN

09.00 Msza św. dziękczynna w intencji Marianny z prośbą o dalsze Boże błog. i opiekę Matki Bożej

 11.00  O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i św. Floriana dla O.S.P. w Babicy

       Poza parafią: + Stanisława Pokrywka – Msza święta gregoriańska (O.F.)   

   Poza parafią: + Kazimierę Kulpa – od Aliny Frydlewicz – Zając (A.D.)

     WTOREK

       18.00 + STANISŁAWA + STANISŁAWĘ GAWRON

       Poza parafią: + Stanisława Pokrywka – Msza święta gregoriańska (O.F.)   

    Poza parafią: + Jana Kucab – od emerytów, rencistów, inwalidów z Czudca (A.D.)

ŚRODA

   18.00 Msza św. dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla członkiń i ich rodzin z Róży p. Zofii Przybyły

       Poza parafią: + Stanisława Pokrywka – Msza święta gregoriańska (O.F.)

      Poza parafią: + Antoniego Rak – od Marii Tłuczek z rodziną (A.D.)

    Poza parafią: + Leszka Tondera – od koleżanek i kolegów syna Mariusza z Polfy – Rzeszów (O.J.)

    Poza parafią: o łaskę zdrowia i szczęśliwa operację (K.N.)

CZWARTEK

    18.00 + HELENĘ + LUDWIKA + JERZEGO HAMERSKICH

    Poza parafią: + Stanisława Pokrywka – Msza święta gregoriańska (O.F.) 

    Poza parafią: + Helenę Domino – od Barbary Rajzauer (A.D.)  

   Poza parafią: + Bronisławę Marynowską –od uczestników pogrzebu (O.J.)

PIĄTEK

     18.00 + STANISŁAWA PAŁKA – z okazji Imienin – od córki Marii z rodziną

      Poza parafią: + Stanisława Pokrywka – Msza święta gregoriańska (O.F.)

      Poza parafią: + Zofię Pokrywka – od sąsiadek z Działu (A.D.)

     Poza parafią: + Zofię Kowalską – od rodziny Trojanowskich (O.J.)

SOBOTA

     18.00 + STANISŁAWA + KATARZYNĘ PASTERNAK

     Poza parafią: + Stanisława Pokrywka – Msza święta gregoriańska (O.F.)

     Poza parafią: + Zofię Czarnik – od rodziny Pietrzyków i Dziedziców  (A.D.)

    Poza parafią: + Mariana Łyszczek – od uczestników pogrzebu (O.J.)

NIEDZIELA

     07.00 ZA PARAFIAN

   09.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla członkiń Róży p. Marii Rataj

     11.00 + STANISŁAWA BUŻ – od żony i dzieci

     Poza parafią: + Stanisława Pokrywka – Msza święta gregoriańska (O.F.)

     Poza parafią: + Józefa Wolan –od Zofii i Roberta (A.D.)

     Poza parafią: + Matyldę Szurlej – od rodziny Płodzień (O.J.)