W dniu 10.11.2019r. w lesie babickim przed Pomnikiem Ofiar Poległych za Ojczyznę parafianie i przedstawiciele władz lokalnych pod przewodnictwem ks. Antoniego Domino odmówili modlitwy za tych, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny, oddali nasz kraj w opiekę Opatrzności Bożej, złożyli kwiaty i znicze przed pomnikiem oraz odśpiewali hymn Boże coś Polskę.