Na początku mszy św. przedstawiciele różnych grup parafialnych złożyli ks. Proboszczowi życzenia z okazji pamiątki ustanowienia kapłaństwa i podziękowali za posługę sakramentalną w naszej parafii.