Liczne wieńce będące wyrazem wdzięczności Panu Bogu upiększyły wnętrze świątyni.