Tradycyjnie w Środę Popielcową miał miejsce obrzęd posypania głów popiołem.