Od soboty 21.03.2015 do środy 25.03.2015 w naszej parafii odbywały się rekolekcje wielkopostne. W istotę ćwiczeń duchowych, w sobotę, wprowadził nas o. Ekspedyt Osiadacz OFM. „Właściwe” nauki rekolekcyjne głosił o. Joel Szurlej OFM. Tematem głoszonego słowa była wrażliwość na Boga skutkująca wrażliwością w odniesieniu do siebie samego i bliźniego. Dziękujemy Ojcom za posługę.

Zdjęcia z powitania o. Joela i jego posługi rekolekcyjnej: