Uczestnicy pielgrzymki autokarowej zwiedzili Dom Zakonny Sióstr Służebniczek Starowiejskich oraz kompleks zakonny Towarzystwa Jezusowego w Starej Wsi, zabytkowy kościół w Bliznem, kolegiatę w Brzozowie.