1 Świętej Rodzinie: Jezusowi, Maryi i św. Józefowi zawierzamy wszystkie rodziny naszej parafii. Niech czas świąt Bożego Narodzenia będzie czasem umocnienia więzi rodzinnych.

2 Dziś przypada dzień imienin Księdza Biskupa Ordynariusza Jana Wątroby. Czcigodnego Solenizanta obejmujemy naszą modlitwą i życzymy wielu łask w Jego pasterskiej posłudze w naszej diecezji.

3 W poniedziałek przypada liturgiczne święto Świętych Młodzianków, dzieci które pierwsze przelały krew za Chrystusa. Z tym liturgicznym wspomnieniem jest związany tzw. „Marsz Młodzianków” połączony z modlitwą w intencji dzieci nienarodzonych. Dla zainteresowanych szczegółowe informacje są umieszczone na stronie internetowej naszej diecezji.

4  W poniedziałek – nabożeństwo do ŚWIĘTEGO JÓZEFA.

5 W środę – nabożeństwo do MATKI  BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ.     

6 W czwartek będziemy przeżywać ostatni dzień „starego roku”. O godz. 15.00 będzie Msza św. na zakończenie starego roku.  W czasie Mszy świętej podziękujemy Panu Bogu za ten kończący się już rok. Za udział w tym nabożeństwie możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Odpust zupełny można zyskać po spełnieniu następujących warunków:

Wzbudzić intencję jego otrzymania
Być w stanie łaski uświęcającej
Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu
Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą
Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: "Ojcze nasz", "Wierzę w Boga" oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu

7 W piątek z Bożą pomocą rozpoczniemy nowy 2021 rok. W tym dniu przeżywamy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Jest to dzień modlitw w intencji pokoju na świecie. Przez wstawiennictwo Świętej Bożej Rodzicielki zawierzymy Panu Bogu w Nowym Roku naszą parafię, rodziny, siebie osobiści. Msze święte jak w niedzielę o godz. 07.00, 09.00, 11.00.             

 8 W tym dniu przypada Pierwszy Piątek Miesiąca. Nie będzie pierwszo – piątkowych odwiedzin u chorych. Nie będzie spowiedzi i Mszy wieczorem. Spowiedź była niedawno. Kto nie ma grzechu ciężkiego, śmiertelnego może przystąpić do komunii świętej. Kto by chciał skorzystać z sakramentu pokuty może to uczynić od poniedziałku do środy. Spowiedź pół godziny przede Mszą św. lub nabożeństwem.

 9  W piątek nie ma tzw. postu piątkowego z racji przeżywanej Uroczystości.

10 W tym tygodniu przypada również Pierwsza Sobota Miesiąca. Uczcimy Niepokalane Serce N.M.P. Pół godziny przed Mszą świętą odmówimy różaniec wynagradzający za grzechy raniące Niepokalane Serce N.M.P.

11 W tym tygodniu przypada PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA – niedziela adoracyjna. NIE BĘDZIE ZMIANY TAJEMNIC RÓŻAŃCA. W miesiącu styczniu módlmy się w intencji wyznaczonej przez Ojca świętego. Jest to  intencji ewangelizacyjna – Braterstwo ludzkie. Módlmy się, aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.

12 Przeżywamy czas Oktawy Bożego Narodzenia. Na przeżycia duchowe tej uroczystości wpływa również wystrój świąteczny kościoła. Jakże było by smutno gdyby nie było choinek, szopki i całego wystroju świątecznego. Dlatego też z całego serca chcę podziękować wszystkim parafianom, którzy pomogli świątecznie udekorować kościół.

a) za przygotowanie i ustawienie choinek dziękuję  panom: Ignacemu Pietrzyk i Wiesławowi Frankowskiemu.

b) za ustawienie konstrukcji Szopki dziękuję  panom z rady Parafialnej i wszystkim chętnym parafianom: Janowi Jucha, Henrykowi Pokrywka, Janowi Łyszczak, Pawłowi Jakóbskiemu, Sebastianowi Szczepek, Robertowi Materna, Piotrowi Różewicz, Piotrowi Szczepan, Robertowi Lassota, Krzysztofowi Lasota, Antoniemu Pasternak, Piotrowi Delikat,  Stanisławowi Kucab, Wojciechowi Rataj.  

c) za ubranie choinek dziękuję młodzieży z KSM, ministrantom, uczniom z naszej szkoły.

d) za wystrój szopki i ołtarza głównego dziękuje p. Anecie Jakóbskiej, za pomoc dziękuję Bernadetcie Kut. Za iluminację szopki dziękuję panu Piotrowi Barć

e) za wszelką pomoc dziękuję wszystkim, którzy w rożny sposób włączyli się w przygotowanie świątecznego wystroju Kościoła.

13 Pragnę podziękować p. Tadeuszowi Szpond, który odnowił „ Dobrego Pasterza“ w prezbiterium pokrywając warstwą specjalnego złota elementy tworzące ten wizerunek. Pan Tadeusz wcześniej odnowił wiszące w prezbiterium obrazy Pana Jezusa Miłosiernego i św. Antoniego. Dziękuję również p. Grzegorzowi Bieda za włożony wkład w odnowienie obrazów. Za zdjęcie i z powrotem zawieszenie „ Dobrego Pasterza“ dziękuję panom: Czesławowi Wójcik, Adamowi Bosek, Antoniemu Pasternak. Za tymczasowe nagłośnienie „ dolnego Kościoła“ dziękuję panom: Józefowi Pasternak i Antoniemu Pasternak.

14  W nowym 2021 roku Wizyty Duszpasterskiej czyli tzw. Kolędy w tradycyjnej formie NIE BĘDZIE. Więcej informacji podam za tydzień w niedzielę.

 15 Troskę o czystość świątyni w najbliższą sobotę powierzamy rodzinom: Lekki, Kucab, Kowal, Ciurach, Rak, Pięciak.

16 Na koniec mam gorącą prośbę, aby w miarę możliwości –  tak jak w ubiegłych latach tak i w tym roku złożyć ofiary na ogrzewanie Kościoła. Staramy się stworzyć temperaturę optymalną. Myślę, że wszystkim jest ciepło, a to wszystko kosztuje, tym bardziej, że na razie nie ma tzw. normalnych niedzielnych składek są tylko tzw. „dobrowolne ofiary”, które są mniejsze niż zwyczajna niedzielna składka. Wszystkim, którzy złożyli ofiary na ogrzewanie kościoła – serdecznie dziękuję.

17 W ciągu tygodnia pół godziny przed Mszą św. lub nabożeństwem jest wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do osobistej modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy oraz możliwość spowiedzi świętej.

18 Zachęcam do czytania prasy katolickiej wyłożonej pod chórem, aby pogłębić naszą wiarę i zaznajomić się z wydarzeniami mającymi miejsce w Kościele powszechnym i lokalnym.

19 Świętej Rodzinie z Nazaretu zawierzmy nasze rodziny…( modlitwa za rodziny).

20 Przed złymi duchami i wszelkim złem niech nas broni święty Michał Archanioł. Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Wszystkim życzę spokojnej świątecznej niedzieli.