1 W dniu dzisiejszym wszystkie poświęcone Kościoły przeżywają Rocznicę Poświecenia własnego Kościoła. Dziękuję wszystkim którzy trudzili się przy budowie naszego Kościoła. Dziękuję Wam którzy troszczycie się o piękno naszej świątyni. Nasza świątynia została poświęcona 07. 06.1987 r. przez Ks. Biskupa Ignacego Tokarczuka, zaś konsekracja odbyła się 01. 09.1996r. – Ks. Biskup Kazimierz Górny.

2 Dziś o 14.30 nabożeństwo różańcowa i o 15.00 Msza święta.  

 3 W poniedziałek – 15 minut przed Różańcem nabożeństwo do ŚWIĘTEGO JÓZEFA.      

4 W środę – 15 minut przed Różańcem nabożeństwo do MATKI  BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ.   

5 W środę przypada liturgiczne święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Wszystkim Solenizantom składamy serdeczne Życzenia.                                                                                                

6 W piątek – 15 minut przed Różańcem nabożeństwo do BOŻEGO MIŁOSIERDZIA. 

7 W sobotę – zakończenie nabożeństw różańcowych.

8  W najbliższą niedzielę będziemy przeżywać UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH  ŚWIĘTYCH. W liturgii będziemy wspominać WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, którzy już się cieszą chwałą nieba, przez Ich wstawiennictwo będziemy się modlić o dar świętości dla nas żyjących i zmierzających w ziemskiej pielgrzymce do domu naszego Ojca w niebie. Msze święte w naszej parafii, w kościele, będą o godz. 07.00, 09.00 i 11.00. W TYM ROKU W UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH NIE BĘDZIE MSZY ŚW. W KAPLICY CMENTARNEJ, ANI NABOŻEŃSTWA ZA ZMARŁYCH NA CMENTARZU. Proszę indywidualnie pomodlić się za waszych bliskich zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

9 W poniedziałek będziemy przeżywać WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH – DZIEŃ ZADUSZNY. Będziemy modlić się, prosząc o Boże Miłosierdzie dla wszystkich dusz, pokutujących w czyśćcu, za swoje grzechy. Msza święta w naszej parafii będą o godz. 17.00.

10 Za wczorajsze posprzątanie Kościoła i kwiaty dziękuję rodzinom: Marcie Urban, Barbarze Urban, Magdalenie Urban, Wiesławie Jacek, Zofii Jabłońskiej, Joannie Jabłońskiej, Janinie Kuś. Grupa sprzątająca złożyła ofiarę 50 zł. na potrzeby kościoła, p. Helena Uliasz 50 zł, p. Maria Szczęch 50 zł. na środki czystości.

11 Troskę o czystość świątyni w najbliższą sobotę powierzamy rodzinom: Niedziałek, Niedziałek, Piotr Urban, Jacek Szurlej, Wojciech Szurlej.

12 Pragnę serdecznie podziękować wszystkim parafianom za wczorajsze posprzątanie cmentarza, obejścia cmentarnego i uporządkowania drogi na cmentarz. Bóg zapłać.

13 Od najbliższej niedzieli 1 listopada wracamy do starego porządku Mszy świętych które będą o godz. 07.00, 09.00, 11.00.

14 Niedziela adoracyjna i zmiana tajemnic różańcowych będzie w 2 niedzielę listopada ( 08. 11. 2020r.)

15 W naszej parafii w ciągu tygodnia o godz.17.00 jest modlitwa różańcowa, zaraz po  różańcu o godz. 17.30 jest Msza święta.

16 Wypominki można składać do skrzynki wspominkowej, przy obrazie Bożego Serca.

17 W związku z osłabionym stanem mojego zdrowia pragnę gorąco podziękować WSZYSTKIM PARAFIANOM za modlitwę i dobre słowa wspierające mnie na duchu. Dziękuję za troskę o Waszego Ks. Proboszcza wyrażającą się w różnorakiej pomocy. Na chwilę obecną czuję się trochę osłabiony ale wierzę że  z Bożą pomocą wrócą utracone siły. Bardzo dziękuję Ks. Jakubowi z Czudca za codziennie odprawiane Msze św. Księże Jakubie niech Pan Jezus Dobry Pasterz ma Cię w swojej Opiece.

18 Przed złymi duchami i wszelkim złem niech nas broni święty Michał Archanioł. Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. 

ODPUSTY ZA ZMARŁYCH W MIESIĄCU LISTOPADZIE 2020 r.

Przez cały listopad, a nie tylko przez 8 dni od uroczystości Wszystkich Świętych, będzie można otrzymać odpust zupełny dla wiernych zmarłych. W związku z  pandemią Covid-19 Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret w tej sprawie.  

Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu); podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.