1 Przeżywamy dziś Święto Bożego MiłosierdziaNiedzielę Bożego Miłosierdzia. Dziś także rozpoczynamy w Kościele TYGODZIEŃ MIŁOSIERDZIA. Licząc na Boże Miłosierdzie starajmy się także w naszym życiu kierować  ludzkim miłosierdziem.
2 Jutro będziemy przeżywać UROCZYSTOŚĆ  ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO. Jest to Dzień Świętości Życia. Na Mszy św. o godz. 18.00 będzie możliwość podjęcia DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO. Zachęcam do włączenia się w modlitewną obronę ludzkiego życia poprzez podjęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Pod chórem na sztaludze z prasą katolicką są wyłożone foldery z informacją czym jest Duchowa Adopcja. W tym folderze jest również zawarta formuła Przyrzeczenia Duchowej Adopcji. Wszyscy, którzy chcą się włączyć w obronę ludzkiego życia i podjąć  Dzieło Duchowej Adopcji  taki folder mogą sobie wziąć i zapoznać się z jego treścią.
3 W środę pół godziny przed Mszą św. nabożeństwo do Matki Bożej  Częstochowskiej.
4 W środę po Mszy świętej wieczorowej będziemy rozbierać Ciemnicę i Grób Pański. Proszę panów z Rady Parafialnej do pomocy i kilku chętnych panów aby zgrabnie zdemontować ciemnicę i grób.
5 W czwartek na Mszę świętą zapraszam kandydatów do sakramentu Bierzmowania z obecnej klasy trzeciej  gimnazjum – otrzymają poświęcone Krzyże.
6 W piątek zapraszam na Mszę świętą kandydatów do sakramentu Bierzmowania z klasy siódmej Szkoły Podstawowej i z klasy drugiej gimnazjum. Te dwie grupy będą wspólnie przygotowywać się do sakramentu Bierzmowania, aby za rok w klasie ósmej i klasie trzeciej gimnazjum przyjąć ten sakrament.
7 W PIATEK NABOŻEŃSTWO DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA. O godz. 17.00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i osobista półgodzinna Adoracja Pana Jezusa w ciszy. O godz. 17.30 nabożeństwo prowadzone przez kapłana. 
8 W niedzielę rozpoczniemy X TYDZIEŃ BIBLIJNY. W ciągu następnego tygodnia będziemy rozważać przed Mszą św. wyznaczone fragmenty Pisma świętego.
9 Dziękuję za złożone ofiary na rzecz prac parafialnych. Część prac została zakończona wewnątrz budynku parafialnego. Obecnie trwają prace związane z dociepleniem  budynku plebanii.
10 Za wczorajsze sprzątanie kościoła i kwiaty dziękuję rodzinom z Przylaska z pod Wyciągu: Barbarze i Dorocie Dudek, Barbarze Kędzior, Tadeuszowi Skoczylas, Marioli Kędzior, Patrycji i Klaudii Piela. Grupa sprzątająca złożyła ofiarę 70 zł. na środki czystości.
11 Troskę o czystość świątyni w najbliższą sobotę powierzamy rodzinom z Przylaska: Flaga, Wiśniowski, Pszonka, Żarów, Wiater.
12 Za dwa tygodnie 22 kwietnia będziemy w naszej parafii przeżywać uroczystość odpustową ku czci Pana Jezusa – Dobrego Pasterza. Więcej informacji za tydzień.
13 Wszystkim życzę miłej niedzieli i spokojnego tygodnia pod okiem Bożej Opatrzności.