1 Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy czas ADWENTU, który ma nas przygotować na ostateczne przyjście Chrystusa, oraz na chrześcijańskie przeżywanie świąt Bożego Narodzenia. W naszej parafii, codziennie w tygodniu o godz. 17.00, będą odprawiane Msze św. roratnie. Serdecznie zapraszam wszystkich na Roraty, szczególnie dzieci z lampionami.
2 W tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominamy: w poniedziałek – św. Barbarę i św. Jana Damasceńskiego, w środę – św. Mikołaja, w czwartek św. Ambrożego.
3 W środę nabożeństwo do MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ będzie po Mszy św. ponieważ rozpoczęły się spowiedzi przedświąteczne w naszym dekanacie.
4 W tym tygodniu przypada PIERWSZY CZWARTEK MIESIĄCA. Będziemy się modlić o powołania do Służby Bożej w Kościele powszechnym i w naszej parafii.
5 W piątek będziemy przeżywać Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. Z tą uroczystością związana jest tzw. GODZINA ŁASKI. Matka Boża objawiając się w Święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 r.,   powiedziała: „Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe  obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga.Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona.Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski. W piątek w południe od godz. 12.00 – 13.00 Kościół będzie otwarty. Zapraszam do modlitwy w godzinie łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu.
6 W piątek w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. Msze św. będą o godz. 08.00 i 17.00.
7 W piątek NABOŻEŃSTWO DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA. O godz. 16.00 będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i osobista półgodzinna Adoracja Pana Jezusa w ciszy. O godz. 16.30 nabożeństwo.                                      
 8 W piątek na Mszę św. wieczorową zapraszam dzieci z klasy trzeciej, które przygotowują się do Pierwszej Komunii Świętej, otrzymają poświęcone medaliki. Dzieci zapraszam wraz z rodzicami.
 9 Jak co roku, również w najbliższą sobotę w godzinach przed i południowych  panowie z Rady Parafialnej przyniosą do naszych domów OPŁATKI WIGILIJNE. Babica Kolonia, Budy Babickie – RYSZARD ĆWIOK. Babica od stacji benzynowej do domu pana Janusza Kiwały – ANTONI PASTERNAK, JACEK LENART. Od pan Janusza Kiwała do skrętu na Lubenię – kościelny WOJCIECH BARĆ. Osiedle, okolice szkoły, wzdłuż torów w kierunku Czudca oraz do drogi na Dział  – PIOTR SZCZEPAN. Od drogi na dział, serpentyny do końca Babicy w kierunku Rzeszowa – PAWEŁ JAKÓBSKI, SEBASTIAN SZCZEPEK. Babica Dział, Babia Góra – HENRYK POKRYWKA. Przylasek, Kosina – GRZEGORZ BOROWIEC, PIOTR RÓŻEWICZ. Bardzo proszę o jak zawsze życzliwe przyjęcie panów z Rady Parafialnej.
10 W najbliższą 2 niedzielę miesiąca ofiara będzie przeznaczona na prace parafialne.
11 Referat Misyjny Kurii Diecezjalnej informuje, że II Niedziela Adwentu (10 grudnia) jest Dniem Modlitwy za Kościół na Wschodzie, zbierane są wtedy ofiary do puszek. Proszę, aby panie z Caritas przeprowadziły zbiórkę.
12 W zakrystii są do nabycia świece wigilijne. Duże w cenie 12 zł, małe 5 zł. Również można taką świeczkę zapalić na grobie naszych bliskich w dzień wigilijny, czy też w dni świąteczne. Jest to wyraz naszej duchowej więzi ze zmarłymi. Ofiary z tych świeczek są przeznaczone na wypoczynek zimowy i letni w ośrodku  Caritas w Myczkowcach dla dzieci pochodzących z rodzin ubogich materialnie. Torby miłosierdzia – omówienie.
13 Za troskę o czystość naszej świątyni dziękuję paniom i panom:     Kazimierze Wolan, Małgorzacie Zając, Annie Niemiec, Janowi Szczepan,     Łukaszowi Wolan. Grupa sprzątająca złożyła ofiarę 100 zł. na potrzeby parafii.
14 Troskę o czystość naszej świątyni w najbliższą sobotę powierzamy rodzinom:  Wolan, Głuchowski Mac, Mac, Antosz. 
15 Wszystkim życzę spokojnego przeżywania czasu Adwentu w modlitewnym  Oczekiwaniu na pamiątkę Narodzin naszego Pana Jezusa Chrystusa.
 16 Zaproszenie Biskupa Rzeszowskiego do udziału w I Diecezjalnym Kongresie Trzeźwości

KU TRZEŹWOŚCI NARODU Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu

             Drodzy Diecezjanie! Siostry i Bracia w Chrystusie!

            W sobotę, 9 grudnia 2017 r. w Instytucie Teologiczno – Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie odbędzie się I Diecezjalny Kongres Trzeźwości. Jest to inicjatywa mająca na celu nie tylko przypomnienie istotnych treści związanych z trzeźwością i abstynencją, ale też wprowadzenie w życie głównych wskazań  Narodowego Kongresu Trzeźwości, który odbył się w Warszawie br.  oraz zmotywowania jak największej liczby osób i grup społecznych do troski o trzeźwość w naszych parafiach i rodzinach. Do troski o trzeźwość wzywa nas Prymas Tysiąclecia – Stefan Kardynał Wyszyński, który nauczał: „Przeciwko tej fali zła trzeba budować koniecznie nie tylko zapobiegawcze tamy ochronne, ale także wzbudzać silny prąd sprzeciwu. Trzeba wywoływać zdecydowaną wolę życia w trzeźwości. Nasz wysiłek w tym kierunku trzeba wzmóc do tego stopnia, by nie dopuścić do rozkładu rodziny, a następnie sprawić, żeby trzeźwość stała się trwałą cechą naszej osobowości i trwałym składnikiem naszych obyczajów” (Listy Pasterskie Prymasa Polski oraz Episkopatu 1975-1981, Paryż 1988, s.146 – 151).  Diecezjalny Kongres Trzeźwości rozpoczniemy wspólną Eucharystią o godz. 9.00
w Kościele pw. św. Rocha w Rzeszowie – Słocinie, której będzie przewodniczył Ks. Bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości. Zapraszam zatroskanych o sprawy trzeźwości do udziału w tym wydarzeniu, a wszystkich diecezjan proszę o wytrwałą modlitwę w intencji trzeźwości naszego narodu.

Z pasterskim błogosławieństwem + Jan Wątroba Biskup Rzeszowski