Nabożeństwu przewodniczył ks. Mieczysław Barć, kapłan diecezji rzeszowskiej, ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie (2000-2005), aktualnie ojciec duchowny w rzeszowskim Domu Księży Seniorów.