Nabożeństwu przewodniczył i homilię wygłosił ks. Paweł Płaziak, wikariusz parafii bł. Karoliny Kózkówny w Rzeszowie.