1 Biskup Rzeszowski Jan Wątroba powołał do istnienia Fundację Pomagam bo Kocham im. bł ks. Władysława Findysza, która ma za zadanie wspieranie osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin w wychodzeniu z ich trudnej sytuacji życiowej. Siedziba Fundacji mieści się w budynku Kurii Diecezjalnej w pokoju 23 (poddasze), gdzie swój dyżur pełni również w poniedziałki Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości i Osób Uzależnionych. Odpowiedzialnym za Fundację został mianowany ks. Grzegorz Kot. Dla chcących wesprzeć to dzieło podajemy nr konta: 43 1140 2004 0000 3702 7858 4119.

2 Zapraszamy na Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2019, który odbędzie się w Boże Ciało 20 czerwca 2019 r. w Parku Sybiraków na os. Baranówka w Rzeszowie. Początek o godz. 19.00. Wstęp wolny, szczegóły na plakacie. Organizator przewiduje dodatkowe kursy MPK w okolice placu koncertowego. Szczegóły na stronie internetowej: jednegoserca.pl.

3 W dniach 21-22 czerwca 2019 r. odbędzie się 7 finał Festiwalu Wiary pod hasłem: Miłosierni mocą Ducha Bożego. W piątek w parafii św. Judy Tadeusza o godz. 20:00 Teatr Przedmieście wystawi spektakl „PODRÓŻ” o Józefie Egipskim. W sobotę zapraszamy na Halę Podpromie w Rzeszowie (9:00-13:00; 15:00-18:00; 19:00-23:00). Katechezy wygłoszą: Brat Piotr Szaro OFMCap., ks. dr Krzysztof Golas, Dobromir Makowski. O godz. 20:30 Eucharystia. Zapraszamy księży do posługi przy sakramencie spowiedzi świętej przez cały dzień w sobotę. Można zapisać się na konkretną godzinę spowiedzi u ks. Piotra Gnata: tel.: 509 554 335. Całość wydarzenia koordynuje Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Pawła VI Diecezji Rzeszowskiej. Więcej informacji na www.festiwalwiary.pl

4 Duszpasterstwo przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie wraz z Diecezjalnym Duszpasterstwem Rodzin zaprasza na Mszę Świętą z modlitwą o dar potomstwa i z modlitwą o błogosławieństwo dla matek oczekujących dzieci w dniu 13 czerwca odbywającą się w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie. O godz. 17.30 różaniec, 18.00 Msza Święta, 18.40 adoracja z modlitwą.

5 Katolicka grupa Odnowy w Duchu Świętym Miriam zaprasza na XXII Wieczór Charyzmatyczny, z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie duszy i ciała, który odbędzie się w dniu 12 czerwca w DD Tabor przy ul. Połonińskiej 25 w Rzeszowie.

      …………………………………………………………………………………….

 ALLELUJA czyli HAPPY DAY 2019

IV Międzynarodowy Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej „Alleluja czyli Happy Day”  to festiwal,  który prezentuje twórców różnych nurtów muzyki  chrześcijańskiej – od  popu, przez rock,  metal, rap,  hip -hop w  nowoczesnej, energetycznej formule.  Czwarta edycja Festiwalu odbędzie się w terminie 27-28 lipca w Kielcach.

Dzień I: koncert  konkursowy o „Kryształową Barkę w dwóch  kategoriach ( duża scena  Kieleckiego Centrum Kultury)

  1. najlepsze wykonanie znanej piosenki w poetyce chrześcijańskie
  2. nowy, własny utwór (oryginalny tekst i muzyka) o tematyce chrześcijańskiej

Dzień II:   koncert galowy ( Amfiteatr „Kadzielnia”)

W koncercie galowym IV edycji Festiwalu „Alleluja czyli Happy Day” udział wezmą, oprócz 6 laureatów tegorocznej edycji konkursu o „Kryształową Barkę”,  goście specjalni m.in:

Zakopower, Piotr Rubik z zespołem muzycznym, solistami i chórem,  TGD, MAFIA, To On, AMEN AdoraMus   (Anglia)

Koncert rejestrowany przez  TVP 2.

Patronat nad Festiwalem objęli: Prymas Polski Ksiądz Arcybiskup Wojciech Polak, Ksiądz Biskup Ordynariusz Diecezji Kieleckiej ks. Ordynariusz Jan Piotrowski,  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek  Woj. Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski,  Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś, Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Prezydent  Kielc  Bogdan Wenta,  Przewodniczący Rady Miasta Kamil Suchański.

Partner  Festiwalu: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych w tym  chóry kościelne, scholie, wokalistów i zespoły tworzące w duchu twórczości chrześcijańskiej  do  udziału w  konkursie.

Komisja konkursowa z nadesłanych zgłoszeń wyłoni grupę wykonawców, którzy wystąpią na scenie Kieleckiego Centrum Kultury 27.07.2019 w dwóch konkursowych koncertach.
w każdej z konkursowych kategorii przewidziano nagrody:

I miejsce – 3000 zł
II miejsce – 2000 zł
III miejsce – 1000 zł
Regulamin konkursu o Kryształową Barkę:
http://allelujaczylihappyday.pl/

Tel.  606 919 850 Zapraszamy!

……………………………………………………………………………

NAUKA W SŁUŻBIE ŻYCIU.

MIĘDZYNARODOWY KONGRES

21 – 22 czerwca 2019 r., Rzeszów
Filharmonia Podkarpacka
im. Artura Malawskiego
ul. Fryderyka Szopena 30

I Dzień
21 czerwca 2019 r. (piątek)
8.3 0 10.00 Rejestracja uczestników
9.00 Msza Św. Kościół pw. św. Wojciecha i Stanisława, Plac Farny 5
10.00 10.2 0 Uroczyste otwarcie Kongresu i powitanie gości
10.2 0 11.00 Sesja i nauguracyjn a
Macierzyństwo we współczesnym świecie.
Prof. Robert WALLEY, założyciel i dyrektor wykonawczy organizacji katolickich ginekologów
i położników MaterC are International, Saint John’s, Kanada
Eugenika w propozycjach legalizacji prawa do zdrowej reprodukcji.
Ks. Prof. Tadeusz BIESAGA, Wydział Filo zoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II,
Katedra Bioetyki, Kraków
11.00 13. 40
I Sesja
Niepowodzenia prokreacji jak zapobiec, jak postępować?
11.00 11.20 Zmiana paradygmatów w diagnostyce i terapii powtarzających się strat ciąż.
Prof. Dorota DARMOCHWAŁ KOLARZ, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
11.20 11.40 Perspektywa terapeutyczna w chorobach genetycznie uwarunkowanych.
Prof. Andrzej KOCHAŃSKI, Instytut Medycyny Doświadcz alnej i Klinicznej P olska A kademia N auk ,
Warszawa
11.40 12.00 Pomoc psychopedagogiczna rodzicom po uzyskaniu niepomyślnego wyniku prenatalnej diagnozy
stanu zdrowia dziecka.
Prof. Dorota KORNAS BIELA, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin
12.00 12.20 Perinatalna opieka hospicyjna w służbie daru życi a. Doświadczenia z Kliniki Gemelli
Prof. Giuseppe NOIA, Centrum Perinatalnej Opieki Pal iatywnej Świętej Matki Teresy z Kalkuty,
Poliklinika Gemelli, Prezes Włoskiego Stowarzyszenia Katolickich Ginekologów i Położników, Rzym,
Włochy
12.20 12.40 Towarzyszenie rodzicom dziecka terminalnie chorego w okresie perinatalnym.
Sr. Giustina Olha HOLUBETS, genetyk, Uniwersytet Lwowski, Stowarzyszenie ” Znak Życia”, Papieska
Akademia Życia, Lwów Ukraina
12.40 13.00 Hospicja perinatalne alternatywa dla a borcji
Dr Błażej KMIECIAK, Centrum Bioetyki Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź
13.00 13.20 Rozwój prenatalny a otyłość.
Prof. Artur MAZUR , Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszó w
13.20 13.40 Dyskusja
13.40 14.10 Lunch
14.10 14.10 –– 15.4515.45 II SesjaII Sesja Płodność, niepłodność Płodność, niepłodność –– współczesna diagnostyka iwspółczesna diagnostyka i postępowaniepostępowanie 14.10 14.10 –– 14.314.300 Personalizacja diagnostyki i leczenia niepłodnościPersonalizacja diagnostyki i leczenia niepłodności. . Restorative Reproductive Medicine.Restorative Reproductive Medicine. Dr Maciej Dr Maciej BARCZENTEWICZ, Macierzyństwo i Życie, Przychodnia Specjalistyczna, LublinBARCZENTEWICZ, Macierzyństwo i Życie, Przychodnia Specjalistyczna, Lublin 14.30 14.30 –– 14.5014.50 Jak mocne są podwaliny dla klinik leczenia niepłodności?Jak mocne są podwaliny dla klinik leczenia niepłodności? Dr Elvis SEMAN, Dr Elvis SEMAN, Klinika Uroginekologii, Centrum Medyczne Flinders, Uniwersytet Flinders, Klinika Uroginekologii, Centrum Medyczne Flinders, Uniwersytet Flinders, AustraliaAustralia 14.50 14.50 –– 15.115.100 NAPROHELP NAPROHELP –– nauka, godność i ochrona życia w zapobieganiu i leczeniu niepłodnościnauka, godność i ochrona życia w zapobieganiu i leczeniu niepłodności.. Dr Ludmila LAZNICKOVA, Dr Ludmila LAZNICKOVA, Centrum Nadziei i PomocyCentrum Nadziei i Pomocy,, Brno, CzechyBrno, Czechy 15.10 15.10 –– 15.315.300 Nowe możliwości diagnostyczno Nowe możliwości diagnostyczno –– terapeutyczne w niepłodności męskiejterapeutyczne w niepłodności męskiej.. Dr Olimpia MORA Dr Olimpia MORA –– JANISZEWSKAJANISZEWSKA, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszó, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszóww 15.30 15.30 –– 15.4515.45 DyskusjaDyskusja 15.45 15.45 –– 16.0016.00 Przerwa kawowa Przerwa kawowa 16.00 16.00 –– 18.0018.00 III SesjaIII Sesja SSamorządy i organizacje społeczne wamorządy i organizacje społeczne w służbie życiusłużbie życiu 16.00 16.00 –– 16.116.100 Samorząd w służbie wartości.Samorząd w służbie wartości. Bogdan ROMANIUKBogdan ROMANIUK, , Fundacja „Życiu Fundacja „Życiu –– Tak”, RzeszóTak”, Rzeszóww 16.10 16.10 –– 16.316.300 Współczesne wyzwania dla rodziny stojące przed UkrainąWspółczesne wyzwania dla rodziny stojące przed Ukrainą.. Genja SAMBORSKA, Genja SAMBORSKA, Ogólnoukraińska Fundacja „Ogólnoukraińska Fundacja „W imię godnościW imię godności człowieka”człowieka”, , KiKijówjów, , UkraUkrainaina 16.30 16.30 –– 16.516.500 Ochrona życia jako postulat obywatelski Ochrona życia jako postulat obywatelski –– wczoraj, dziś, perspektywa na przyszłość.wczoraj, dziś, perspektywa na przyszłość. Kaja GODEK, FuKaja GODEK, Fundacja „Życie i Rodzina”, Warszawandacja „Życie i Rodzina”, Warszawa 16.50 16.50 –– 17.117.100 CzCzy można odwrócić zamiar aborcjiy można odwrócić zamiar aborcji?? Ks. Tomasz KANCELARCZYK, Fundacja Małych Stópek, SzczecinKs. Tomasz KANCELARCZYK, Fundacja Małych Stópek, Szczecin 17.10 17.10 –– 17.317.300 Prawda w służbie życiu.Prawda w służbie życiu. Mariusz Mariusz DZIERŻAWSKIDZIERŻAWSKI,, FundaFundacja „Pro Prawo do Życia”, Warszawacja „Pro Prawo do Życia”, Warszawa 17.30 17.30 –– 17.417.400 Podkarpacie Podkarpacie –– jedyny region bez aborcji.jedyny region bez aborcji. Jacek KOTULAJacek KOTULA, Fundacja „Życiu , Fundacja „Życiu –– Tak”, RzeszóTak”, Rzeszóww 17.40 17.40 –– 18.018.000 DyskusjaDyskusja

II Dzień I Dzień –– 22 czerwca 2019 r. 22 czerwca 2019 r. (sobota) 8.38.30 0 –– 10.0010.00 Rejestracja uczestnikówRejestracja uczestników 9.009.00 Msza Św.Msza Św. Kościół Kościół pw. św. Wojciecha i Stanisława, Plac Farny 5pw. św. Wojciecha i Stanisława, Plac Farny 5 10.00 10.00 –– 11.3511.35 IV sesjaIV sesja Poradnictwo rodzinnePoradnictwo rodzinne 10.00 10.00 –– 10.2010.20 Prowadzenie nieodpłatnej opieki w czasie ciąży zagrożonej w ogólnej Prowadzenie nieodpłatnej opieki w czasie ciąży zagrożonej w ogólnej praktyce lekarskiej praktyce lekarskiej — hipokratejska odpowiedź.hipokratejska odpowiedź. Dr Joseph HASSAN, Cushla HASSAN, Dr Joseph HASSAN, Cushla HASSAN, Centrum ZdrowiCentrum Zdrowia Św. Łukasza, Chrześcijańska Hia Św. Łukasza, Chrześcijańska Hipokratejska pokratejska Ogólna Ogólna PraktykaPraktyka Lekarska, Lekarska, Nelson, NNelson, Nowa Zelandiaowa Zelandia 10.20 10.20 –– 10.4010.40 MaterCare International MaterCare International –– misja w obronie matek, misja w obronie matek, działalność, przyszłość.działalność, przyszłość. Prof. Robert WALLEY, Prof. Robert WALLEY, założyciel i dyrektor wykonawczy organizacji MaterCare International,założyciel i dyrektor wykonawczy organizacji MaterCare International, Saint John’s, KSaint John’s, Kanadaanada 10.40 10.40 –– 11.0011.00 Marksizm kulturowy jako zagrożenie dla życia i rodzinyMarksizm kulturowy jako zagrożenie dla życia i rodziny.. Anca MariAnca Maria CERNEA, Fundacja Ioan Barbusa CERNEA, Fundacja Ioan Barbus, , Bukareszt, RumuniaBukareszt, Rumunia 11.00 11.00 –– 11.2011.20 Ważne rzeczy w małej poradni małżeńskiej. Anna i Piotr GRYZA (Piotr Gryza – wiceminister zdrowia 2015-2018) Parafialny Ośrodek Formacji Rodziny, Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Diecezja Warszawsko-Praska, Warszawa 11.20 11.20 –– 11.3511.35 Dyskusja 11.11.35 35 –– 11.511.500 Przerwa kawowa 11.50 11.50 –– 14.14.0505 V SesjaV Sesja Świętość i godność ludzkiego życia.Świętość i godność ludzkiego życia. 11.50 11.50 –– 12.112.100 Aborcja z perspektywy zdrowia kobiety.Aborcja z perspektywy zdrowia kobiety. Dr Donna J. HARRISON, Dr Donna J. HARRISON, Amerykańskie Amerykańskie Stowarzyszenie Położników i Ginekologów Pro LifeStowarzyszenie Położników i Ginekologów Pro Life, USA, USA 12.10 12.10 –– 12.312.300 Prawo w służbie życia. Ochrona życia w prenatalnej fazie rozwoju oraz ochrona prawa do Prawo w służbie życia. Ochrona życia w prenatalnej fazie rozwoju oraz ochrona prawa do sprzeciwu sumienia profesjonalistów.sprzeciwu sumienia profesjonalistów. Mec. Jerzy KWAŚNIEWSKI, Instytut na Rzecz KuMec. Jerzy KWAŚNIEWSKI, Instytut na Rzecz Kultury Prawnej ltury Prawnej „„Ordo IurisOrdo Iuris””, Warszawa, Warszawa 12.30 12.30 –– 12.512.500 Troska Troska o ludzkie życie w perspektywie filozoficznej.o ludzkie życie w perspektywie filozoficznej. Prof. Aleksander BProf. Aleksander BOBKOOBKO 12.50 12.50 –– 13.113.100 Czy prawo kobiety do dobrowolnej i świadomej zgody jest realizowane przed terminacją ciąży? Czy prawo kobiety do dobrowolnej i świadomej zgody jest realizowane przed terminacją ciąży? Prof. Birute OBELENIENE, Prof. Birute OBELENIENE, Uniwersytet Witolda Wielkiego, KownoUniwersytet Witolda Wielkiego, Kowno, Lit, Litwawa 13.10 13.10 –– 13.313.300 Humane Vitae Humane Vitae –– wiara i naukawiara i nauka.. Ks. Prof. Piotr MAZURKIEWICZ, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, WarsKs. Prof. Piotr MAZURKIEWICZ, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawazawa 13.30 13.30 –– 13.513.500 Osoby z Osoby z niepełnosprawnością w służbie radości Życia.niepełnosprawnością w służbie radości Życia. Dr Bawer Aondo AKAA, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Dr Bawer Aondo AKAA, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, KrakówKraków 13.513.500 –– 14.0514.05 DyskusjaDyskusja 14.05 14.05 –– 14.3514.35 LunchLunch
14.35 14.35 –– 16.1016.10 VI SesjaVI Sesja Pomiędzy nauką, przepisami prawa i bioetyką.Pomiędzy nauką, przepisami prawa i bioetyką. 14.35 14.35 –– 14.5514.55 Praktykowanie medycyny Praktykowanie medycyny zgodnie z normamizgodnie z normami katolickiej bioetyki.katolickiej bioetyki. Fr George WOODALL, Fr George WOODALL, Wielka BrytaniaWielka Brytania 14.14.55 55 –– 15.1515.15 Czy medycyna może być neutralna moralnie?Czy medycyna może być neutralna moralnie? Dr habDr hab. Jakub PAWLIKOWSKI, Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Jakub PAWLIKOWSKI, Uniwersytet Medyczny w Lublinie 15.15.15 15 –– 15.3515.35 Kultura ochronKultura ochrony życia a y życia a kultura odrzuceniakultura odrzucenia w w opiece zdrowotnejopiece zdrowotnej.. Prof. Jozef GLASA, Dr Prof. Jozef GLASA, Dr Helena GLASOVÁ, Helena GLASOVÁ, Słowacki Uniwersytet Medyczny w Bratysławie, Instytut Słowacki Uniwersytet Medyczny w Bratysławie, Instytut Etyki i BioetykiEtyki i Bioetyki,, Bratysława, Bratysława, SSłowacjałowacja 15.35 15.35 –– 15.5515.55 Marsz globalnej propagandy przeciw życiu: Irlandia uległa, Marsz globalnej propagandy przeciw życiu: Irlandia uległa, Polska musi stać niewzruszenie.Polska musi stać niewzruszenie. Patrick BUCKLEY, Patrick BUCKLEY, OddziałOddział organizacjiorganizacji Human Life InternationalHuman Life International,, IrlandiaIrlandia 15.55 15.55 –– 16.1016.10 DyskusjaDyskusja 16.10 16.10 –– 16.2516.25 Przerwa kawowPrzerwa kawowaa 16.25 16.25 –– 18.0018.00 VII SesjaVII Sesja Dylematy opiDylematy opieki położniczo eki położniczo –– neonatologicznejneonatologicznej,, sumienie lekarza i pacjenta.sumienie lekarza i pacjenta. 16.25 16.25 –– 16.416.400 Odległe następstwa i powikłania cięć cesarskich.Odległe następstwa i powikłania cięć cesarskich. Dr Antoni Dr Antoni MARCINEK, Szpital naMARCINEK, Szpital na SiemiradzkiegoSiemiradzkiego im. R. im. R. CzerwiakowskiegoCzerwiakowskiego,, KrakówKraków 16.4016.40 –– 116.556.55 Problemy etyczne i psychospołeczne kobiet niepełnosprawnych w ciąży. Prof. Ewa Prof. Ewa DMOCHDMOCH GAJZLERSKA, Warszawski Uniwersytet MedycznyGAJZLERSKA, Warszawski Uniwersytet Medyczny 16.55 16.55 –– 17.1517.15 Problemy etyczne związane z noworodkami urodzonymi na granicy przeżycia. Problemy etyczne związane z noworodkami urodzonymi na granicy przeżycia. Prof. JanuszProf. Janusz GADZINOWSKI,GADZINOWSKI, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, PoznańUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Poznań 17.15 17.15 –– 17.317.355 Dylematy życia w praktyce ginekologicznej na Węgrzech.Dylematy życia w praktyce ginekologicznej na Węgrzech. Dr Lajos TOLNAY, Dr Lajos TOLNAY, Szpital ZakonuSzpital Zakonu Świętego JanaŚwiętego Jana BożegoBożego,, BudapesBudapeszt, Węgryzt, Węgry 17.317.35 5 –– 17.17.5050 Sumienie lekarza i sumienie Sumienie lekarza i sumienie pacjentapacjenta.. Prof. Bogdan CHAZAN, Fundacja „Życiu Prof. Bogdan CHAZAN, Fundacja „Życiu — Tak”Tak”,, RzeszóRzeszóww 17.17.5050 –– 18.0018.00 Dyskusja Dyskusja 18.00

18.00 Zakończenie kongresu

…………………………………………………………………………………………………………..