1 Diecezjalne Centrum Katechumenatu Dorosłych informuje, że we wrześniu 2019 r. rozpocznie się kolejny cykl przygotowania dorosłych osób nieochrzczonych do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Bliższych informacji udzielają: odpowiedzialny za Centrum – ks. Wiesław Rafacz, tel. 606 366 750, oraz proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie – ks. Tomasz Bać, tel. 696 674 169.  Zgłoszenia – do 15 września 2019 r. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: www.katechumenat.rzeszow.pl

 2 Dożynki Diecezjalne odbędą się w Katedrze Rzeszowskiej w niedzielę 25 sierpnia 2019 r.

3 Uroczystości odpustowe ku czci błogosławionego księdza Władysława Findysza odbędą się w Nowym Żmigrodzie w dniu 23 sierpnia 2019 r.