PONIEDZIAŁEK
17.30 + ZOFIĘ + WALENTEGO PUPEĆ
WTOREK
17.30 + MARIANA STAWARZ – od córki Ireny z rodziną
ŚRODA
17.30 + WOJCIECH POKRYWKĘ – w 23 rocznicę śmierci – od córek
CZWARTEK
17.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla członkiń i ich rodzin z Róży p. DANUTY SZURLEJ
PIĄTEK
17.30 + ALEKSANDRA + HELENĘ + WOJCIECHA MOSKWA
SOBOTA
17.30 + TADEUSZA + PIOTRA + STANISŁAWA – Jadwigi Pokrywki
       NIEDZIELA
08.00 + DANUTĘ + TADEUSZA PISKADŁO – od syna Mieczysława zrodziną
10.00 + ZDZISŁAWA RAK – w 6 rocznicę śmierci + JÓZEFA RAK – w 2 rocznicę śmierci
10.00 ZA PARAFIAN
15.00 + WIKTORIĘ + STANISŁAWA SZCZEPAN – od córki z dziećmi