PONIEDZIAŁEK

     17.00 + STANISŁAWA + MARIĘ PASTERNAK

     Poza parafią: + ANTONIEGO PASTERNAK ( męża Julii) – od siostry z mężem

WTOREK

  17.00 + JADWIGĘ GĄTARSKĄ

  Poza parafią: + JANA MACHOWSKIEGO – w 7 dzień po śmierci

ŚRODA

       17.00 + + członków z rodzin z Róży p. Janiny Wróbel

       Poza parafią: + Ks. JÓZEFA TRZECIAKA – od rodziny Jana, Marii, Mariusza Trzeciak z Jasionki

CZWARTEK

      17.00 + LUDWIKĘ + FRANCISZKA MATERNA

PIĄTEK

     17.00 + ANDRZEJA MNICH – w 20 rocz. śm. + ZOFIĘ MNICH – w 8 rocznicę śmierci – od córki Danuty

     Poza parafią: + ANNĘ SUDACKĄ – od Zofii Żybura

SOBOTA

     17.00 + ROBERTA WÓJCIK

     Poza parafią: ZA PARAFIAN

NIEDZIELA

     07.00 + JÓZEFA + BRONISŁAWĘ JAKÓBSKICH – od córki z rodziną

     09.00 + STEFANIĘ KOŁODZIEJ  – w 20 rocznicę śmierci

     11.00 +ANDRZEJA URBAN – w 1 rocznicę śmierci