PONIEDZIAŁEK

     17.00 + JANA + SYLWESTRA RATAJ

Poza parafią: O Boże błogosławieństwo w rodzinie Wiolety

WTOREK

  17.00 + KAROLINĘ + WŁADYSŁAWA PIĘCIAK

Poza parafią: O Bożą opiekę i Boże prowadzenie i potrzebne łaski dla Eweliny

ŚRODA

      17.00 O łaskę zdrowia

Poza parafią: + Wojciecha Choma – od Rady Nadzorczej Spółdzielni Telekomunikacyjnej w Tyczynie

CZWARTEK

     17.00 + ANTONIEGO PASTERNAK – od kolejarzy z Babicy: Genowefy, Jadwigi, Janiny

PIĄTEK

     17.30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla dzieci i ich rodzin – od mamy

Poza parafią: + Zofię Polewczak – w 3 rocznicę śmierci

SOBOTA

     08.30 + ANTONINĘ POKRYWKA – w 10 rocznicę śmierci – od córki Urszuli z rodziną

Poza parafią: + Genowefę Fortuna – od wnuka Tomasza z rodziną

NIEDZIELA

     07.00 + JANA MACHOWSKIEGO – od członków Róży p. Mariana Pszonki

     09.00 + KAZIMIERĘ + CZESŁAWA KAWA – od dzieci z rodzinami

     11.00 + EMILA PIELA – w 30 rocznicę śmierci

Poza parafią: Za parafian