PONIEDZIAŁEK

     17.00 Msza św. w intencji mieszkańców Babicy – „ Dołu”

     Poza parafią: + Zygmunta Piela – od syna Andrzeja i wnuczek (P.D.)

    Poza parafią: + Jadwigę Pokrywka z.d. Wróbel +Wandę Wróbel (A.D.)

    Poza parafią: O zdrowie i udaną operację dla Marii Górka (O.J.)

WTOREK

     17.00 Msza św. w intencji mieszkańców Babicy – „ Osiedla”

  Poza parafią: + Lucjana Zimnego – od kolegów z Babicy (P.D.)

  Poza parafią: + Zofię Kulińską – w 7 dzień po śmierci (A.D.)

    Poza parafią: + Weronikę Wójcik – od uczestników pogrzebu (O.J.)

ŚRODA

     17.00 + KAROLINĘ + ANDRZEJA + MIECZYSŁAWA BARAN

     Poza parafią: + Eugeniusza Łuc – od swatowej (P.D.)

     Poza parafią: + Antoniego Wilusz – od kolegów z „Instalu” w Czudcu (A.D.)

     Poza parafią: + Barbarę Martoń – od rodziny Tylków (O.J.)

CZWARTEK

    17.00 Msza św. w intencji mieszkańców Babicy – „Środek”

    Poza parafią: + Bartłomieja Szczepan – od Magdaleny i Krzysztofa Niedziałek (P.D.)

    Poza parafią: + Tadeusza Mac – od rodziny Opalińskich (A.D.)

   Poza parafią: + Alicję Budzyń  – od uczestników pogrzebu (O.J.)

PIĄTEK

     17.00 Msza św. dziękczynna za przeżyty rok 2020, z prośbą o łaskę ustania pandemii oraz w i intencji Służby Zdrowia – od Zofii

      Poza parafią: + Michała Bardzik  – od rodziców Klaudii Fąfary  (P.D.)

      Poza parafią: + Franciszka Salach – od Wiesława Parys z rodziną (A.D.)

SOBOTA

     17.00 O zdrowie i potrzebne siły dla Katarzyny + Zofię Kulińską

     Poza parafią: + Marię Bieda – od siostry Barbary (P.D.)

     Poza parafią: + Wojciecha Choma  – od Kingi i Łukasza Piecuch (A.D.)

     Poza parafią:+ Tadeusza Górka – od rodziny Jakóbowiczów (O.J.)

NIEDZIELA

     07.00 + STANISŁAWA MATUSZEWSKIEGO – w 18 rocznicę śmierci – od syna z rodziną

     09.00 + ANTONIEGO + STANISŁAWA WILUSZ

     11.00 O BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I OPIEKĘ MATKI BOŻEJ DLA DOMINIKI LASSOTA – W 18 ROCZNICĘ URODZIN

     Poza parafią: + Kazimierę Kulpa – od współpracowników córki Renaty z Oddziału Noworodkowego w Brzozowie P.D.)

     Poza parafią: ZA PARAFIAN (A.D.)

     Poza parafią: + Jana Kuś – od Małgorzaty Pietrucha z rodziną (O.J.)