PONIEDZIAŁEK 
10. 02. 2020

  17.00 + RYSZARDA POKRYWKA – w 18 rocznicę śmierci – od siostry Zofii

  Poza parafią: + ZOFIĘ CZARNIK – od siostrzeńca Piotra Rusinka z rodziną (A.D.)

  Poza parafią: + MICHAŁA BARDZIK – od ojca chrzestnego (O.J.)

WTOREK
11. 02. 2020

    17.00 + JÓZEFA SZURLEJ – w 20 rocz. śm.  za rodziców + HALINĘ + TADEUSZA  za siostry + ZOFIĘ + JADWIGĘ – od Czesławy Szurlej

    Poza parafią: + KAZIMIERĘ KULPA – od rodzin Piórek, Warzocha, Zięba (A.D.)

    Poza parafią: + ANTONIEGO RAK – od chrzestnego Stanisława z rodziną (O.J.)

ŚRODA
12. 02. 2020

   06.45 + Ks. JÓZEFA TRZECIAKA – od siostry Zofii z rodziną

   Poza parafią: + LESZKA TONDERA – od współpracowników z firmy Tekana w Rzeszowie (A.D.)

   Poza parafią: +BARTŁOMIEJA SZCZEPAN – od koleżanek i kolegów z byłej kl. 8 S.P. w Babicy (O.J.)

CZWARTEK
13. 02. 2020

   17.00 + STANISŁAWA + STANISŁAWĘ SIDOR + JANA + WIKTORIĘ KAWA

   Poza parafią: + WOJCIECHA CHOMA – od Wioletty i Grzegorza Ladzińskich(A.D.)

PIĄTEK
14. 02. 2020

    17.00 + IGNACEGO + KATARZYNĘ KIERNICKICH + Ks. BŁAŻEJA KIERNICKIEGO

    Poza parafią: + ZOFIĘ POKRYWKA – od wnuka Krzysztofa z rodziną (A.D.)

    Poza parafią + MICHAŁA BARDZIK – od matki chrzestnej z rodziną (J.B.)

SOBOTA
15. 02. 2020

    17.00 + JULIĘ + WŁADYSŁAWA SZCZĘCH – od córki

    Poza parafią: + ZOFIĘ KOWALSKĄ – od wnuczki Wioletty z rodziną (A.D.)

NIEDZIELA
16. 02. 2020

    07.00 + STANISŁAWA WIATER – w 3 rocznicę śmierci – od syna z rodziną

    09.00 + JANA WRÓBEL – w 13 rocznicę śmierci – od rodziny i dzieci

    09.00 + MARIĘ WRÓBEL – rozpoczęcie Mszy świętych gregoriańskich

    11.00 W intencji dziecka przyjmującego chrzest jego rodziców i chrzestnych

    11.00 + BRONISŁAWĘ KOTOWICZ