PONIEDZIAŁEK

     18.00 O łaskę nawrócenia

     Poza parafią: + + z rodziny Kulińskich (A.D.)

      Poza parafią: Msza św. dziękczynna w intencji wnuków za ukończony rok szkolny oraz w intencji Ojca tych dzieci pracującego za granicą – od babci (O.J.)

     Poza parafią: + ANTONIEGO PASTERNAK – Msza  św. gregoriańska

WTOREK

  18.00 + MARIANA BARAN

   Poza parafią: + WOJCIECHA CHOMA – od pracowników Spółdzielni Telekomunikacyjnej w Tyczynie (A.D.)              

      Poza parafią: + FRANCISZKA SALACH – od Lucjana z rodziną (O.J.)

      Poza parafią: + ANTONIEGO PASTERNAK – zakończenie Mszy  św. gregoriańskich

ŚRODA

       18.00 + MARIANNĘ KIELAR – z intencji Róży p. Marii Rataj

       Poza parafią: + CZESŁAWA PŁODZIEŃ – od uczestników pogrzebu (A.D.)

       Poza parafią: + WERONIKĘ WÓJCIK – od uczestników pogrzebu (O.J.)

CZWARTEK

    18.00 MSZA ŚWIĘTA DZIĘKCZYNNA OD MIESZKAŃCÓW PRZYLASKA i KOSINY

     Poza parafią: + BARBARĘ MARTOŃ – od rodziny Pietruchów z Czudca (A.D.)

PIĄTEK

    18.00 + ANTONIEGO PASTERNAK – od wnuczek Gabrieli i Anny

    Poza parafią: + TADEUSZA GÓRKA – od swatów Marii i Wacława Pytko (A.D.)

    Poza parafią: + ALICJĘ BUDZYŃ – od rodziny Głodkowskich (O.J.)

SOBOTA

     18.00 O szczęśliwe rozwiązanie

     Poza parafią: + JANA KUŚ – od kuzyna Ignacego z rodziną (A.D.)

     Poza parafią: + JADWIGĘ POKRYWKA – WRÓBEL – od koleżanek i kolegów z Filharmonii (O.J.)

NIEDZIELA

    07.00 + JÓZEFA MATUSZEWSKIEGO – od brata z rodziną

    09.00 Msza św. dziękczynna w intencji Dominiki i Fabiana w 4 rocznicę Urodzin – z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

    11.00 + WANDĘ + STANISŁAWA + JERZEGO

     Poza parafią: ZA PARAFIAN (A.D.)