PONIEDZIAŁEK

   17.00 + + DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE

WTOREK

  17.00 + + DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE

ŚRODA

   17.00 + + DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE

CZWARTEK

    17.00 + MARIANNĘ KIELAR – od pracowników firmy Aglo

PIĄTEK

    17.00 + LEONA + STANISŁAWĘ + MARIANA + STANISŁAWA

SOBOTA

     17.00 + KAROLINĘ + ANDRZEJA BARAN

NIEDZIELA

     07.00 + STANISŁAWĘ RYBAK – w 13 rocznicę śmierci

     09.00 + KATARZYNĘ + WŁADYSŁAWA URBAN

     11.00 +ALEKSANDRA MOSKWA