PONIEDZIAŁEK

08.00 W intencji dzieci rozpoczynających nowy Rok Szkolny

18.00 + STANISŁAWA SITEK – od sąsiadów: Hadera, Łyszczak, Wilk, Moskwa

Poza parafią: BRONISŁAWĘ MARYNOWSKĄ – od rodziny Bieda, Haligowski

WTOREK

  18.00 + JANA KUCAB – w 7 dniu po śmierci

  Poza parafią: + WIESŁAWA CZARNIK – od siostry Marii z mężem

ŚRODA

  18.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla MARII z podziękowaniem za otrzymane łaski

  Poza parafią: + PIOTRA WIŚNIOWSKIEGO – od Zofii i Józefa Wiśniowskich z rodziną

CZWARTEK

   18.00 + CZESŁAWA KAWA – od syna Stanisława z rodziną

   Poza parafią: + EMILIĘ DRAL – od bratanka Marka Buda

   Poza parafią: + MARIANA ŁYSZCZEK – od syna Stanisława z żoną

PIĄTEK

   07.30 + STANISŁAWA CUPRYŚ – od Sołtysów

   18.00 + CZESŁAWA PŁODZIEŃ – w 2 rocznicę śmierci – od rodziny Wróblów i Mroczków

    Poza parafią: + LUDWIKĘ STOCHŁA – od rodziny Wróblów

    Poza parafią: + ANDRZEJA LASOTĘ – od rodziny Pasternaków

SOBOTA

   18.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla SZAFARZA ANTONIEGO za posługę Szafarza nadzwyczajnego

    Poza parafią: + ADELĘ WÓJCIK – od siostry Józefy z rodziną

    Poza parafią: + MAŁGORZATĘ BETLEJ – od Teresy i Józefa Szczepańskich z Hyżnego

NIEDZIELA

   07.00 O Bożebłogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla MAGDALENY WÓJCIK z okazji 18 rocznicy Urodzin

   09.00 + ZUZANNĘ + WŁADYSŁAWA SZCZEPAN

   09.00 + JANA SANECKIEGO – w 7 rocznicę śmierci

   11.00 + JANA DROZD – w 3 rocz. śm., i jego zmarłych rodziców + ZOFIĘ + WŁADYSŁAWA

   11.00 ZA PARAFIAN