PONIEDZIAŁEK

  18.00 + DANUTĘ PRZYBYŁO – od koleżanki

  18.00 + STANISŁAWA CUPRYŚ – rozpoczęcie Mszy świętych gregoriańskich 

WTOREK

  18.00 + BOGDANA ĆWIOK – w 30 dzień po śmierci

  18.00 + STANISŁAWA CUPRYŚ – Msza święta gregoriańska  – poza parafią

ŚRODA

 18.00 + HENRKA DEC – w 2 rocznicę śmierci – od Marka Szmigiel z rodziną

 18.00 + STANISŁAWA CUPRYŚ – Msza święta gregoriańska  – poza parafią

CZWARTEK

  18.00 + PIOTRA WIŚNIOWSKIEGO – w 1 rocznicę śmierci

  18.00 + STANISŁAWA CUPRYŚ – Msza święta gregoriańska  – poza parafią

PIĄTEK

  18.00 O Bożą opiekę i Boże prowadzenie dla kleryka JAKUBA

  18.00 + WOJCIECHA CHOMA – od Dyrektorów, Grona Pedagogicznego i pracowników S.P. w  Czudcu

  18.00 + STANISŁAWA CUPRYŚ – Msza święta gregoriańska  – poza parafią

SOBOTA

  08.00 + BOGDANA SKOWRON – od żony z synem + ANETĘ SKOWRON – od mamy z bratem

  18.00 + DANUTĘ BABRAJ – od Małgorzaty i Tomasza Baran

  18.00 + STANISŁAWA CUPRYŚ – Msza święta gregoriańska  – poza parafią

NIEDZIELA

   08.00 + STANISŁAWA CUPRYŚ – Msza święta gregoriańska  – poza parafią

   10.00 + BRONISŁAWĘ + TADEUSZA CUPRYŚ – od siostry Marii Rynkiewicz

   10.00 + DANUT Ę + TADEUSZA PISKADŁO + ZDZISŁAWA SZCZYGIEŁ

   15.00 + BRONISŁAWĘ + JANA MARCINOWSKICH – od córki Marii