PONIEDZIAŁEK

     17.00 + HELENĘ + JANA + JERZEGO  SANECKICH

     Poza parafią: + Stanisława Sitek – od byłych i obecnych pracowników Banku Spółdzielczego w Czudcu (P.D.)

    Poza parafią: + Annę Sudacką – od rodziny Dudków (A.D.)

    Poza parafią: + Krzysztof Jedziniak – od siostry Haliny (O.J.)     

WTOREK

Święto Matki Bożej Gromnicznej

 08.00  + STANISŁAWA + JÓZEFA ĆWIOK

10.00  + Ks. JÓZEFA TRZECIAKA – od Kazimiery Pięta z Gdańska

 17.00 W intencji dzieci z klasy III S.P. – przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej – o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

  Poza parafią: + Józefa Sałapatek – od siostry z rodziną (P.D.)

  Poza parafią: + Kazimierę Kawa – od uczestników pogrzebu (A.D.)

    Poza parafią: + Zbigniewa Sudackiego –  od brata Romana z rodziną (O.J.)

ŚRODA

     17.00 + BOGDANA PASTERNAK – od brata z rodziną

      Poza parafią: + Józefa Barć – od sąsiadów córki Zofii (P.D.)

      Poza parafią: + Edwarda Piela – od uczestników pogrzebu (A.D.)

     Poza parafią: + Jana Machowskiego – od synów: Szymona i Karola (O.J.)

CZWARTEK

    17.00 + KATARZYNĘ + FRANCISZKA POKRYWKA

    Poza parafią: + Stanisława Cupryś –  d Kazimierza Kania z Zaborowa i Zdzisława Stawarz z Pstrągowej (P.D.)

    Poza parafią: + Marię Chylińską – od uczestników pogrzebu (A.D.)

    Poza parafią: + Stanisława Pokrywka – od kolegów z pracy (O.J.)

PIĄTEK

     17.00 + RYSZARDA POKRYWKA – od siostry Zofii z rodziną

     Poza parafią: + Andrzeja Lasota – od uczestników pogrzebu (P.D.)

     Poza parafią: + Małgorzatę  Piela – od byłej klasy 3c Gimnazjum w Czudcu z wychowawcą ( A.D.)

      Poza parafią: + Antoniego Pasternak – od siostry z mężem (O.J.)

SOBOTA

     17.00 + MARIĘ WÓJCIK

     Poza parafią: + Ludwikę Stochła – od Zofii (P.D.)

     Poza parafią: + Kazimierę Mac – od rodziny Ladzińskich z Lutoryża (A.D.)

     Poza parafią: + Michała Bardzik – od prababci z Kraczkowej

NIEDZIELA

     07.00 + KAZIMIERZA GWIŻDŻ – w 4 rocznicę śmierci – od córki z rodziną

     09.00 + JÓZEFA POKRYWKA – w 3 rocznicę śmierci

     11.00 + ZOFIĘ ZIEMBA – od syna Krzysztofa z rodziną

     Poza parafią: + Adelę Wójcik – od pracowników firmy Linker – Europa z Tyczyna (P.D.)

     Poza parafią: + Wojciecha Choma – od pracowników Spółdzielni Telekomunikacyjnej w Tyczynie

     Poza parafią: ZA PARAFIAN (A.D.)