CHRZEST DZIECKA

Dokumenty potrzebne do Sakramentu Chrztu Świętego  dziecka:

 * Akt Urodzenia dziecka – oryginał.

* Świadectwo Wiary Rodziców Chrzestnych – wydawane                

  w parafii ich zamieszkania.

 * Jeśli Rodzice nie mieszkają na terenie naszej Parafii

  wymagana jest pisemna zgoda na Chrzest dziecka z Parafii

  miejsca zamieszkania

                                         Ważne:

 1 Zgłoszenia należy dokonać w kancelarii parafialnej,

   najpóźniej trzy tygodnie przed planowanym terminem chrztu.

 2 Sakrament Chrztu Świętego sprawowany jest w naszej

  parafii w drugą niedzielę miesiąca na Mszy świętej o godz. 11.00

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

              Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa

  *Aktualny (tzn. nie starszy niż 3 miesiące) akt chrztu obojga narzeczonych.

*Świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej.

*Dowody osobiste narzeczonych.

*Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej

*Zaświadczenie z Poradni dla Narzeczonych

*W przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego (małżeństwo kanoniczne pociągające za sobą skutki przewidziane w prawie polskim) wymagany jest ważny dokument z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa,

*Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny akt, w przypadku wdów i wdowców konieczny jest także akt zgonu małżonka.

DO KANCELARII PARAFIALNEJ NARZECZENI ZGŁASZAJĄ SIĘ

TRZY MIESIĄCE PRZED ŚLUBEM

Zgłoszenia pogrzebu należy dokonać w kancelarii parafii
zamieszkania osoby zmarłej, o każdej porze dnia.
* Dokumenty potrzebne do Pogrzebu Katolickiego:
* Akt Zgonu z USC
* Karta Zgonu – dla celu pochowania zwłok
Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych
(Spowiedzi, Komunii Św.) wydane przez duszpasterza
lub kapelana szpitala.
* W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą
   parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb
   z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej
Zachęca się rodzinę zmarłej osoby do przystąpienia do
Sakramentu Pokuty i Pojednania (spowiedź),
a w czasie Eucharystii przyjęcie Komunii świętej w intencji
zmarłego.

Kremacja

Dlaczego Kościół preferuje pochowanie ciała zmarłego, a nie kremację zwłok?
W tradycji chrześcijańskiej od początku zawsze z szacunkiem odnoszono się do ciała zmarłej osoby. Tradycja ta ma swoje uzasadnienie, oparte na przekazach biblijnych. Przejawia się to m.in. w modlitewnym czuwaniu przy zmarłym, ale także w ceremonii pogrzebowej, celebrowanej przy trumnie z ciałem zmarłego. Okadza się je i kropi wodą święconą przed złożeniem w grobie. Z szacunkiem odnosimy się do cmentarzy, grobów, a zwłaszcza grobów świętych i błogosławionych, czcimy relikwie, prosząc za wstawiennictwem świętych o pomoc u Boga. W związku z rozwojem cywilizacji pojawił się także zwyczaj spopielania ciał zmarłych. Kościół sprzeciwiał się tej praktyce, gdy była ona formą sprzeciwu wobec chrześcijańskiej wiary w zmartwychwstanie ciał. Dziś taka praktyka podejmowana jest przede wszystkim nie ze względów kontestowania wiary w zmartwychwstanie ciał, ale ze względów praktycznych. Dlatego obecne przepisy dyscyplinarne zezwalają na kremację zwłok „jeśli nie podważa się wiary w zmartwychwstanie ciała” (KKK 2301, KPK kan. 1176 § 3). Niemniej Kościół nadal zaleca i popiera zwyczaj grzebania ciał zmarłych. Wynika to z faktu wcielenia Syna Bożego, na którym to zasadza się godność osoby ludzkiej, a tym samym i ciała ludzkiego. Syn Boży stał się człowiekiem, przyjmując ludzkie ciało, przechodząc wszystkie etapy życia ludzkiego od poczęcia aż do śmierci. Po śmierci jego ciało zostało złożone w grobie i w tym ciele zmartwychwstał. Dlatego też Katechizm Kościoła Katolickiego naucza: „Ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia względem ciała; jest uczczeniem dzieci Bożych, będących świątynią Ducha Świętego” (KKK 2300). Dlatego Kościół preferuje tradycyjny pochówek ciała ludzkiego w trumnie, gdyż pełniej wyraża on wiarę w zmartwychwstanie i lepiej oddaje cześć ciału zmarłego. Daje temu także wyraz w liturgii, gdzie to właśnie ciału, a nie prochom, oddaje się cześć. Celem bowiem obrzędów pogrzebowych jest uczczenie zmarłego, prośba o Bożą pomoc dla niego oraz pocieszenie żywych nadzieją (kan. 1176 KPK). Również we „Wprowadzeniu teologicznym i pastoralnym do obrzędów pogrzebu” Kościół zaleca oddawanie czci ciałom zmarłych, „które były świątynią Ducha Świętego”. Dokument ten zaleca, by między „śmiercią i pochowaniem zmarłego wyznawać wiarę w życie wieczne i modlić się za zmarłych”. Zaleca także, by „po śmierci podjąć czuwanie modlitewne przy zmarłym wraz z krewnymi i przyjaciółmi, odprawienie liturgii słowa, która daje pociechę płynącą z nadziei, na Ofiarę Eucharystyczną i na ostatnie pożegnanie zmarłego, wreszcie przeniesienie ciała do grobu” (I, 3).

Por. ŹRÓDŁO 43, 25 października 2015 r., s. 15.

KOSCIÓŁ W POLSCE

Przewodniczacy
Zastępca Przewodniczacego
Sekretarz generalny

Nuncjusz Apostolski w Polsce – Abp Salvatore Pennacchio

 

Bp Adam Szal – Metropolita Przemyski
 
 KSIĄDZ BISKUP JAN WĄTROBA – ORDYNARIUSZ DIECEZJI RZESZOWSKIEJ

KSIĄDZ BISKUP EDWARD BIAŁOGŁOWSKI – BISKUP POMOCNICZY DIECEZJI RZESZOWSKIEJ

KSIĄDZ BISKUP KAZIMIERZ GÓRNY – BISKUP SENIOR ( Pierwszy Ordynariusz )