Mszy św. przewodniczył ks. bp ordynariusz senior Kazimierz Górny, homilię wygłosił ks. prał. Stanisław Mac.

Ks. Józef Trzeciak był proboszczem w Babicy w latach 1983-2012. Po odejściu na emeryturę pozostał w parafii, dla rozwoju której włożył dużo trudu. Zmarły Kapłan oprócz pracy duszpasterskiej w placówkach, do których był posyłany, pełnił wiele funkcji w instytucjach administracyjnych oraz inicjatywach katechetycznych. Był wicedziekanem Dekanatu czudeckiego (2004-2010), Wizytatorem Dekanalnym Katechezy dla Dekanatu czudeckiego (2004-2012), asystentem dekanalnym Akcji Katolickiej Dekanatu czudeckiego (2003-2013), Kapelanem DPS w Babicy od 1995 do końca swych fizycznych możliwości posługiwania, kanonikiem gremialnym Kapituły Kolegiackej w Strzyżowie od 2007