PONIEDZIAŁEK

17.00 + MARIUSZA KĘDZIOR – od mamy i brata Andrzeja

WTOREK

17.00 + LUDWIKĘ POKRYWKA – od córki Elżbiety

 ŚRODA

POPIELCOWA

08.00 + ZOFIĘ + JANA SITEK

10.00 + BARBARĘ + MARIANA

17.00 + CZESŁAWA KOZIK – od rodziny Michałowiczów

CZWARTEK

17.00  + ANETĘ SKOWRON – od mamy

 PIĄTEK

07.30 + MAŁGORZATĘ PIELA – od koleżanek i kolegów z ZELMERU

17.00 + ALEKSANDRA MOSKWA

SOBOTA

17.00 + DANUTĘ BABRAJ – od rodziców

NIEDZIELA

08.00 + BRONISŁAWĘ MOSKWA + FRANCISZKA + JÓZEFĘ GIERLAK – od Kazimiery Molenda  

10.00  + BRONISŁAWĘ + TADEUSZA CUPRYŚ

10.00 + KRYSTYNĘ BAŁCHAN + JAKUBA + ANIELĘ BAŁCHAN

15.00 + WŁADYSŁAWA KOZIOROWSKIEGO – od Józefa z rodziną