Adwent to czas czuwania i oczekiwania na przyjście Zbawiciela. To również początek nowego roku liturgicznego, który będzie pod hasłem
„Wielka Tajemnica Wiary” .

Towarzyszyć będzie motto z Biblii : „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29)

Rok liturgiczny rozpoczyna trzyletni program duszpasterski na lata 2019-2022, odbywający się pod hasłem : „Eucharystia daje życie”

Nowy program będzie koncentrował się na Eucharystii.