„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

(św. Jan Paweł II)

W dniach 29-30.03.br w sklepie Spar w Babicy odbyła się zbiórka żywności dla osób potrzebujących z naszej parafii. Dziękujemy wszystkim, którzy otworzyli swoje serca i podzielili się z innymi. Wyrażamy wyrazy wdzięczności Dyrekcji sklepu Spar za umożliwienie przeprowadzenia akcji.

Gdyby ktoś chciał można złożyć jeszcze żywność do kosza w kościele do dnia 1.04.br (włącznie).